En leveranse består normalt av seks faser:

  • Salg

  • Forprosjektering
  • Detaljprosjektering
  • Produksjon

  • Transport

  • Montasje

Vi kan levere tilbud og inngå avtaler om alle, eller enkelte av disse fasene.

Tlf: 67 57 39 00 / Fax: 67 57 39 01 / post@spenncon.no

Utviklet av Imaker as