Salgsavdelingen koordinerer Spenncons spisskompetanse på byggesystemer for å sikre at inngitt tilbud er i samsvar med de behovene byggherren/oppdragsgiveren søker.

Prosjektutviklerne i Spenncons salgsavdeling utarbeider skisser til løsninger som er hensiktsmessige i en kost/nytte-perspektiv. Dette bidrar til verdiskapning for kunden. Selger har ansvaret for all kontakt med kunden frem til kontrakt er inngått og Spenncons prosjektleder overtar ansvaret for gjennomføringen av prosjektet.

Tlf: 67 57 39 00 / Fax: 67 57 39 01 / post@spenncon.no

Utviklet av Imaker as