Spennende industriprosjekt til Spenncon

Spenncon har fått en ordre på et spennende industriprosjekt i den nordligste delen av Europa.

Byggherren er Fjordlaks, som primært skal bruke bygget til fiskemottakelse av saltfisk/klippfisk. Videre skal bygget brukes til fiskemelproduksjon og videreforedling av alle biprodukter i fisken.

Spenncon skal levere og montere hulldekk, takelementer, søyler, bjelker, vegger, stålsøyler og trapper.

Spenncons kunde er Ålesund Bygg AS og elementene skal transporteres med båt fra Spenncons fabrikk i Hjørungavåg til Karlsøy. En tur på 1500 km, der hver tur vil ta 2,5 døgn. Det betyr at logistikken på fabrikken (kranbanen) under lasting/lossing og på byggeplassen må planlegges nøye. Spenncon kjører derfor prosjektet som et PM10-1 prosjekt.

Produksjonen starter i uke 23 og første båt lesses i uke 32. Montasjen starter i uke 33 og forventes å ta 9 uker. For å rekke å produsere og montere før vinteren starter, er produksjonskapasiteten på takelementene fordoblet ved å sette inn en ekstra form i produksjonshallen.

Prosjektet gir Spenncon en god industriell produksjon med mulighet for å serieprodusere vegger og takelementer, da det er mange like elementer. Arbeidet med å sikre en optimal levering fra dag 1 er allerede i gang, og Spenncon ser frem til et spennende og godt prosjekt.


1500 dager uten arbeidsulykker med fravær

På Spenncons fabrikk i Hjørungavåg har 72 ansatte nå passert 1500 dager uten en arbeidsulykke med fravær.

Spenncon er komplett leverandør av prefab elementer og produserer hulldekker, kompakt vegger, SW vegger, søyler, bjelker (slakkarmert og forspente bjelker), SDT/DT. Årlig produseres ca 47 000 tonn.

Arbeidet mot det flotte resultatet startet tilbake i 2007, da Spenncon totalt hadde en H-verdi på 37. Dette var et tall som ikke var akseptabelt. Noen kunder ville ikke godtatt et slikt høyt skade tall, og sist men aller viktigst så har virksomheten et ansvar for at de ansatte er trygge på arbeidsplassen og kommer hjem til sine kjære hver dag. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har et ansvar for å oppnå dette.

Spenncon har brukt enorme ressurser for, at fabrikken i Hjørungavåg nå har en H-verdi på 0 og har altså nå passert 1500 dager. Siste skade var 24. oktober 2012.

- Det at toppledelsen i Consolis har fokusert så sterkt på forbedringsarbeid, sikkerhet og 6S er selvfølgelig nøkkelen til, at dette er mulig, sier regionsjef Jarl Sandnes. Dette har blitt ført videre nedover i organisasjonen og ut i de enkelte fabrikkene. Tilbake i 2007 trodde vel ingen, at det første målet som var en H-Verdi på 7 var mulig, nå tror alle på at 0 er mulig!!

- Noen av de faktorer vi hos Spenncon har arbeidet med er forbedringsarbeid og leder treninger, sentrale og lokale vernerunder, holdningsendringer både hos ledere og operatører, et økt fokus på restarbeidsevne, trening i oppspenning, risikoanalyser og -vurderinger, tag & lock samt det faktum at alle har et ansvar for sin egen og kollegaens sikkerhet, forklarer Jarl Sandnes.

Han forteller, at selv om Spenncon i Hjørungavåg har en H-verdi på 0, så skal fabrikken jobbe for å forbedre seg ved fortsette å rapportere uønskede hendelser slik at potensielle hendelser som kan medføre til skader kan lukkes ned.

- Det er viktig at disse blir rapportert og at tiltak iverksettes for å hindre at dette gjentar seg, sier Jarl Sandnes. Opplæringen av operatørene skal fortsettes slik at de har den nødvendige kunnskapen for å kunne utøve arbeidet trygt. På fabrikken skal ledere og medarbeidere bli bedre til å aktivt bruke risikovurderingene i hverdagen som en del av opplæringen, og når en setter operatører til nye arbeidsoppgaver.

Der skal være økt fokus i salg/prosjekteringsfasen slik at der legges til rette for HMS vennlige operasjoner både i produksjon og montasje!


Ny administrerende direktør i Spenncon

Fra 01.06.2016 er Torben Bloch Nielsen ansatt som administrerende direktør i Spenncon og søsterselskapet Spæncom i Danmark. Morten Chrone vil innta en ny posisjon som kommersiell direktør for Building Business Line i Consolis.


Ny administrerende direktør i Spenncon

Morten Chrone tar over som administrerende direktør i Spenncon AS med virkning fom 1. april 2015

Victoria MARSHALL
Corporate Communications
CONSOLIS
+33 6 60 89 60 62
victoria.marshall@consolis.com


Spenncon overtar driften av AS Betong

(Sandvika, 01.09.2014) I dag overtar Spenncon, som inngår i Consolis-konsernet, driften av AS Betong. Med dette styrker Consolis sin tilstedeværelse i Norge og gir Spenncon muligheten til å videreutvikle sin posisjon som markedsleder ved å innovere fremtidsrettede løsninger i råbygg.
les mer...


Spenncon kjøper AS Betong

Spenncon kjøper den rogalandsbaserte bedriften AS Betong. Oppkjøpet styrker Spenncon innen utvikling og leveranse av betongelementer og betongfasader til alle typer bygg.
les mer...


Spenncon støtter Prosjekt Uganda

Fem studenter ved Høgskolen i Bergen har gått sammen og skal bygge skole i Uganda. 200 barn skal gå på den nye skolen i byen Jinja, ca. 8 mil øst for hovedstaden Kampala.
les mer...


Spenncon er EPD-godkjent

Spenncon har miljødeklarasjon (EPD) på 6 ulike produkter.
les mer...