Spenncon overtar driften av AS Betong

(Sandvika, 01.09.2014) I dag overtar Spenncon, som inngår i Consolis-konsernet, driften av AS Betong. Med dette styrker Consolis sin tilstedeværelse i Norge og gir Spenncon muligheten til å videreutvikle sin posisjon som markedsleder ved å innovere fremtidsrettede løsninger i råbygg.

- Med overtakelse av driften av AS Betong vil vi videreutvikle vår posisjon som markedsleder på det norske markedet og styrke vår posisjon i Rogaland, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Spenncon.

Ved å kunne tilby mer helhetlige løsninger blir vi enda bedre rigget for å sikre HMS og høy kvalitet i byggeprosessen. Sammen med våre kunder vil vi videreutvikle innovative løsninger som skaper gode funksjoner for bygget og varige verdier for byggets eiere.

Tidligere i år godkjente Konkurransetilsynet Spenncons overtakelse av AS Betong. Selskapene tilbyr komplementære betongprodukter, og oppkjøpet setter Spenncon i stand til å levere slipte betongfasader til bygg. Med denne typen fasadeløsninger kan Spenncon tilby enda mer komplette råbygg og bedre totalløsninger til sine kunder.

Satser på høyteknologi
I følge Hovland vil utviklingen av betong som byggemateriale for fremtiden stå sentralt i Spenncons videre FoU og innovasjonsarbeid. Det