HR-Rådgiver

Vi søker HR-Rådgiver til Spenncon AS. Ditt fokus vil være tyngre administrasjonsoppgaver og bidrag til utvikling og effektivisering av selskapets HR-prosesser i samarbeid med HR Manager. Vi søker deg som vil bidra til verdiskapning og har nok erfaring til å være en pådriver i videreutviklingen av Spenncon i Norge. Vi tilbyr store muligheter for utvikling av HR-funksjonen, både strategisk og operativt.

Arbeidsoppgaver:
HR spiller en sentral rolle i selskapet. Du vil være virksomhetens administrative HR-ekspert og vil gi råd og støtte til ledere og ansatte i hele organisasjonen og ha ansvar for refusjonsarbeid, KPI-rapportering, GDPR-oppfølging, kompetanseutvikling, rekruttering, rådgivning og delta i endrings- og utviklingsprosesser. Med din kompetanse og erfaring vil du være sentral i avdelingens arbeid med rapporter, statistikk og analyser.
En av dine første arbeidsoppgaver vil være en gjennomgang av alle rutiner, verktøy og maler, samt utarbeidelse av en personalhåndbok. Du vil være sentral i modernis