Spenncon AS inngår i det internasjonale industrikonsernet Consolis SAS, som er en ledende europeisk produsent av prefabrikkerte betongelementer med 130 fabrikker. Konsernet har en omsetning på NOK 10 mrd. og har over 12 000 ansatte i virksomheter i mer enn 25 land. Spenncon AS er Norges største og ledende leverandør av råbygg basert på prefabrikkerte betongelementer. Selskapet har 5 fabrikker, ca 500 ansatte og en omsetning på mer enn NOK 1 mrd. Leveransene omfatter prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjektering, produksjon og montasje av stål- og betongelementer.

Prosjektleder - Region Vest

Spenncon søker erfaren prosjektleder til Region Vest

Med vekst og høyt aktivitetsnivå er det behov for å styrke prosjektorganisasjonen i Spenncon Region Vest. Vår nye prosjektleder vil få ansvar for utvalgte prosjekter i vår region, som geografisk dekker Rogaland, Hordaland og Agder fylkene. Kontorsted vil være Sandnes/Skurve, men en del reisevirksomhet må påregnes.

Dine hovedoppgaver vil være:

 • Du vil være teknisk og økonomisk ansvarlig for prosjektene du leder og sørge for at våre leveranser er iht. kontrakt.
 • Dine hovedoppgaver vil være kontakt og oppfølging mot byggherre/entreprenør, organisering og ledelse, fremdriftsplanlegging, økonomi, HMS, KS og avvikshåndtering i egne prosjeker.

Du har flere av følgende kvalifikasjoner:

 • Du har utdannelse innen fagområdet på sivilingeniør- eller ingeniørnivå
 • Minimum 5 års relevant erfaring som prosjektleder eller prosjekteringsleder
 • Du trives med å ha løpende utfordringer og evner å bygge gode relasjoner til kunder, konsulenter, leverandører, samarbeidspartnere og til egen organisasjon
 • Gode relasjonsskapende evner
 • Selvstendig, strukturert
 • Evne til å se helhet, men samtidig beholde fokus på egne oppgaver og leveranser
 • Du har god kontroll på håndtering av kontrakter
 • Du har erfaring med forhandlinger
 • Har ansvarsfølelse
 • Behandler kollegaer og samarbeidspartnere på en måte som fremmer et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby deg:

 • En bedrift med utviklingsmuligheter og høyt faglig nivå
 • Spennende faglige utfordringer i grensesnittet mellom industri og prosjekt
 • Deltakelse i spennende tverrfaglig team
 • Godt arbeidsmiljø blant kollegaer i regionen så vel som i selskapet for øvrig
 • Lønn og ytelser etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Grundig introduksjon til nye arbeidsoppgaver og i vårt arbeidsmiljø
 • Karrieremuligheter i Consolis SAS med virksomhet i mer enn 25 land

Stillingen rapporterer til Salg- og prosjektsjef. Vi ønsker jevnere kjønnsfordeling i Spenncon og oppfordrer derfor kvinner til å søke stillingen.

Send en kortfattet søknad med CV via e-post innen 1. september til helge.helvig@spenncon.no. Har du spørsmål om stillingen, kontakt gjerne Salg og prosjektsjef Helge Helvig på telefon 932 39 761.