Spenncon AS er Norges største og ledende leverandør av råbygg basert på prefabrikkerte betongelementer. Selskapet har 5 fabrikker, ca 500 ansatte og en omsetning på ca NOK 900 millioner. Leveransene omfatter prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjektering, produksjon og montasje av stål- og betongelementer. Spenncon inngår i det internasjonale industrikonsernet Consolis SAS, som er en ledende europeisk produsent av prefabrikkerte betongelementer med 130 fabrikker. Konsernet har en omsetning på NOK 10 mrd. og har over 10 000 ansatte i virksomheter i mer enn 28 land.

Spenncon søker 4 Prosjektledere til hver av våre regioner.

Våre nye prosjektledere vil få ansvar for utvalgte prosjekter i sin region. Spenncon sin virksomhet i Norge er lokalisert i Verdal, Trondheim, Hjørungavåg, Bergen, Skurve, og på Hønefoss. Kontorsted vil være ved en av våre lokasjoner i Norge. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Dine hovedoppgaver vil være:

 • Du vil være teknisk og økonomisk ansvarlig for prosjektene du leder og sørge for at våre leveranser er iht. kontrakt.

 • Dine hovedoppgaver vil være kontakt og oppfølging mot byggherre/entreprenør, organisering og ledelse, fremdriftsplanlegging, økonomi, HMS, KS og avvikshåndtering i egne prosjekter.

  Du har flere av følgende kvalifikasjoner:

 • Du har utdannelse innen fagområdet på sivilingeniør- eller ingeniørnivå

 • Relevant erfaring som prosjektleder, anleggsleder eller prosjekteringsleder

 • Du trives med å ha løpende utfordringer og evner å bygge gode relasjoner til kunder, konsulenter, leverandører, samarbeidspartnere og til egen organisasjon

 • Gode relasjonsskapende evner

 • Selvstendig, strukturert

 • Evne til å se helhet, men samtidig beholde fokus på egne oppgaver og leveranser

 • Du har god kontroll på håndtering av kontrakter

 • Du har erfaring med forhandlinger

 • Har ansvarsfølelse

 • Behandler kollegaer og samarbeidspartnere på en måte som fremmer et godt arbeidsmiljø

  Stillingen rapporterer til stedlig prosjektsjef.Som person er du:

 • Trygg, tydelig og moden medarbeider som står støtt i egne vurderinger

 • Drivende type - pågangsmot, gjennomfører, får ting gjort

 • Relasjonsbygger som får folk med seg og skaper entusiasme

 • Ryddig og strukturert i handling og holdning

 • Lyttende og støttende med evne til å se andres situasjon

 • Gode samarbeids- og relasjonsskapende kvaliteter, med ønske om å utvikle mennesker og gjøre dine kollegaer gode

  Vi kan tilby deg:

 • En bedrift med utviklingsmuligheter og høyt faglig nivå

 • Spennende faglige utfordringer i grensesnittet mellom industri og prosjekt

 • Deltakelse i spennende tverrfaglig team

 • Godt arbeidsmiljø blant kollegaer i regionen så vel som i selskapet for øvrig

 • Lønn og ytelser etter avtale

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Helseforsikring

 • Treningsavtale

 • Grundig introduksjon til nye arbeidsoppgaver og i vårt arbeidsmiljø

 • Karrieremuligheter i Consolis SAS med virksomhet i mer enn 25 land

  Mer om stillingen og selskapet se:

  www.spenncon.no