Vår nye prosjektutvikler vil få ansvar for utvalgte kunder og prosjekter i sin region. Spenncon sin virksomhet i Norge er lokalisert i Verdal, Trondheim, Hjørungavåg, Bergen, Skurve, og på Hønefoss.

Kontorsted vil være i Trondheim, noe reisevirksomhet må påregnes.

Dine hovedoppgaver vil være:

  • Du initierer kommersiell virksomhet via nye og etablerte markedskanaler

  • Du vil være teknisk og økonomisk ansvarlig for de dedikerte prosjektene du initierer, leder og sørge for prosjektutvikling frem til og med kontrakt

  • Dine hovedoppgaver vil være kontakt, salgs- og prosjektutvikling, samt oppfølging mot byggherre/entreprenør, sluttkunde, fremdriftsplanlegging, økonomi, HMS, KS og avvikshåndtering i egen portefølje.

    Du har flere av følgende kvalifikasjoner:

  • Du har utdannelse innen fagområdet på sivilingeniør- eller ingeniørnivå

  • Minimum 5 års relevant erfaring som pr