Vår nye prosjektutvikler vil få ansvar for utvalgte kunder og prosjekter i sin region. Spenncon sin virksomhet i Norge er lokalisert i Verdal, Trondheim, Hjørungavåg, Bergen, Skurve, og på Hønefoss.

Kontorsted vil være i Trondheim, noe reisevirksomhet må påregnes.

Dine hovedoppgaver vil være:

 • Du initierer kommersiell virksomhet via nye og etablerte markedskanaler

 • Du vil være teknisk og økonomisk ansvarlig for de dedikerte prosjektene du initierer, leder og sørge for prosjektutvikling frem til og med kontrakt

 • Dine hovedoppgaver vil være kontakt, salgs- og prosjektutvikling, samt oppfølging mot byggherre/entreprenør, sluttkunde, fremdriftsplanlegging, økonomi, HMS, KS og avvikshåndtering i egen portefølje.

  Du har flere av følgende kvalifikasjoner:

 • Du har utdannelse innen fagområdet på sivilingeniør- eller ingeniørnivå

 • Minimum 5 års relevant erfaring som prosjektleder eller prosjektutvikler eller selger

 • Du trives med å ha løpende utfordringer og evner å bygge gode relasjoner til kunder, konsulenter, leverandører, samarbeidspartnere og til egen organisasjon

 • Gode relasjonsskapende evner

 • Selvstendig, strukturert

 • Evne til å se helhet, men samtidig beholde fokus på egne oppgaver og leveranser

 • Du har god kontroll på håndtering av kontrakter

 • Du har dokumenterte erfaring med forhandlinger

 • Har ansvarsfølelse

 • Behandler kollegaer og samarbeidspartnere på en måte som fremmer et godt arbeidsmiljø

Stillingen rapporterer til regionsjef.Som person er du:

 • Trygg, tydelig og moden medarbeider som står støtt i egne vurderinger

 • Drivende type - pågangsmot, gjennomfører, får ting gjort

 • Relasjonsbygger som får folk med seg og skaper entusiasme

 • Ryddig og strukturert i handling og holdning

 • Lyttende og støttende med evne til å se andres situasjon

 • Gode samarbeids- og relasjonsskapende kvaliteter, med ønske om å utvikle mennesker og gjøre dine kollegaer gode

  Vi kan tilby deg:

 • En bedrift med utviklingsmuligheter og høyt faglig nivå

 • Spennende faglige utfordringer i grensesnittet mellom industri og prosjekt

 • Deltakelse i spennende tverrfaglig team

 • Godt arbeidsmiljø blant kollegaer i regionen så vel som i selskapet for øvrig

 • Lønn og ytelser etter avtale

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Helseforsikring

 • Treningsavtale

 • Grundig introduksjon til nye arbeidsoppgaver og i vårt arbeidsmiljø

 • Karrieremuligheter i Consolis SAS med virksomhet i mer enn 25 land

  Mer om stillingen og selskapet se:

  www.spenncon.no www.consolis.com

  Vi ønsker jevnere kjønnsfordeling i Spenncon og oppfordrer kvinner til å søke.

  Interessenter sender søknad, cv og scannet attester og vitnemål snarest til:

  jobs@spenncon.no

  Søknader