Spenncon Active Block - ny midtdeler som er lengre, lettere og har kortere monteringstid.

Midtdelere reduserer risiko

Midtdelere, og andre veisikringsprodukter i betong, har lang levetid, lave vedlikeholdskostnader og er svært motstandsdyktige mot trafikk- og ytre miljøpåkjenninger. De reduserer risikoen for møteulykker og sammenlignet med løsninger som har vertikale stolper, gir bruk av midtdelere i betong en langt mer trafikksikker oppdeling av veibanen for motorsyklister og myke trafikanter.

Lenger og lettere

Mens standard midtdelere har en lengde på 4 meter, har Spenncons midtdeler en lengde på 4,5 meter og er per i dag den letteste steinen per meter i markedet - uten at dette påvirker de trafikksikrende egenskapene.

Lavere vekt og større lengde er også en klar fordel ved montering og gjør at det går raskere å få på plass elementene.

Tlf: 67 57 39 00 / Fax: 67 57 39 01 / post@spenncon.no

Utviklet av Imaker as