Asko Vest, Arna

Levering og montering av betongelementer til lager og kontorbygg i Arna. Spenncon leverte ca. 13.000 m² hulldekker, 3100 m² brannskillevegger og søyler, bjelker og trappesjakter. Bæresystemer er i stål og betong.

BYGGHERRE:
Asko Vest AS
BYGGEÅR:
2006
ARKITEKT:
Bright Arkitekter AB
KONTRAKTSUM:
Ca. 23 mill. kroner (eks. mva)
ENTREPRENØR:
Brick AS


Tlf: 67 57 39 00 / post@spenncon.no

Utviklet av Imaker as