Ved å bruke forskalingsdekker, kan du hente det beste fra bygging av betongelementer og samtidig benytte deg av plasstøpens fleksibilitet.

Dekkeelementet består av en betongplate med innlagt underkantarmering. For å stabilisere dekkene under transport, montasje og støpearbeider, støper vi inn armeringsdragere i dekkets lengderetning. Disse ligger vanligvis med senteravstand 60 cm.

Dekketyper og anvendelsesområder:

Dekketype Tykkelse Standard bredde Enkeltspenn Kontinuitet
Spennarmert 70 mm 1,2 m 7,3 m 10,5 m
Slakkarmert 50 mm 2,4 m 5,5 m 7,5 m

På fabrikken kan vi enkelt støpe inn elektrobokser, forskalingsavsteng, rekkverksholder og utsparinger i henhold til dine behov og ønsker.

Forskalingsdekket er enkelt å montere. Før produksjon bestemmer du montasjerekkefølgen, slik at vi kan levere elementene i riktig rekkefølge på byggeplass.

Utviklet av Imaker as