Et trappehus er ofte mer enn en trapp. Den kan være en del av byggets bæresystem og den kan inneholde byggets vertikalføringer for tekniske installasjoner.

Muligheter
Vi tenker hele trapperommet under ett. Vårt system omfatter trapper, reposer, trapperomsvegger og heissjakter.

Vårt system lar deg velge mellom rette trappeløsninger laget av frittstående trapper, eller lar deg kombinere trapper og reposer med trapper laget som én enhet. Disse kan du videre bruke både i trappehus og som trapper mellom etasjer. Vi har også tilrettelagt for gode løsninger for rekkverk, belegg, lyddempende himlinger og belysning.

Sikkerhetskrav
For et boligbygg på opptil åtte etasjer trenger du kun én trappesjakt. Er bygget over åtte etasjer, er det krav om minst to trappesjakter.

Herrljungatrappan
Vi tilbyr deg også hele sortimentet av varemerket Herrljungatrappan. Sortimentet består av rette, runde og svingede trapper. Disse leveres vanligvis med en ferdig terazzooverflate, som krever lite etterarbeid på byggeplassen.

Utviklet av Imaker as