Spenncon tar samfunnsansvar:

  • Vi opptrer i samsvar med lover, forskrifter og etiske retningslinjer

  • Vi gir våre ansatte grundig opplæring og gode arbeidsvilkår

  • Vi viser nulltoleranse ovenfor ulovlig arbeidskraft

  • Vi bruker miljøklassifiseringsverktøy for å sikre gode miljøprestasjoner
Utviklet av Imaker as