Spenncon stiller høye krav til kvalitet gjennom hele verdikjeden:

  • Vi har omfattende erfaring, og bruker aktivt rådgivning og kompetanseoverføring til oppdragsgiver

  • Alle elementer produseres innendørs, uavhengig av vær og vind

  • Vi bidrar med å skape sikre bygg ved å produsere elementer med brann- og vannmotstand

  • Vi tilpasser betongelementer til byggets funksjonalitet, som sikrer lang levetid

  • Vår produksjon og levering foregår på grunnlag om å oppnå klare miljøfordeler

Spenncon har noen av de fremste ekspertene i markedet og driver systematisk arbeid med forskning og utvikling. Dette gjør at Spenncon er en aktør som lyttes til og respekteres i hele byggenæringen.

Spenncon jobber hele tiden med å bevisstgjøre alle sine ansatte på de ulike arbeids- og leveranseprosessene i virksomheten. Vi forventer at alle våre medarbeidere har evnen til å forenkle det kompliserte, i stedet for å komplisere det enkle.

Kvalitet sikres ved at kunden aktivt deltar i alle stadier av prosjektet.På denne måten blir forutsetningene for et godt sluttresultat de aller beste.

Våre strenge kvalitetskrav gjør at Spenncon har et fortrinn som ledende systemleverandør i Norge.

Utviklet av Imaker as