Denne fasen er organisert i kompetente montasjelag med godkjente montasjebaser (i henhold til Betongopplæringsrådets godkjenningsklasser) fordelt med base på alle fabrikkene.

I tillegg inngår Spenncon prosjektavtale med eksterne montasjefirmaer. Montasjelagene ledes igjen av kunnskapsrike montasjeledere som har teoretisk og praktisk erfaring.

Utviklet av Imaker as