Salgsavdelingen koordinerer Spenncons spisskompetanse på byggesystemer for å sikre at inngitt tilbud er i samsvar med de behovene byggherren/oppdragsgiveren søker.

Prosjektutviklerne i Spenncons salgsavdeling utarbeider skisser til løsninger som er hensiktsmessige i en kost/nytte-perspektiv. Dette bidrar til verdiskapning for kunden. Selger har ansvaret for all kontakt med kunden frem til kontrakt er inngått og Spenncons prosjektleder overtar ansvaret for gjennomføringen av prosjektet.

Utviklet av Imaker as