Spenncon har iverksatt en rekke tiltak for å minimere risikoen for at vår virksomhet skal bli påvirket av Korona viruset (COVID-19)

Vi har god leveransekapasitet både til nåværende og potensielt nye kunder, og gleder oss over at myndighetene nå har etablert en kontrollert plan for en normalisering av norsk arbeids- og samfunnsliv.

Spenncon har tatt del i den nasjonale dugnaden for å stoppe spredningen av Korona-viruset i Norge, og forholder oss til enhver tid til de gjeldende anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, www.fhi.no.

Hensikten med tiltakene vi har iverksatt er å sikre leveranser til våre kunder og beskytte våre ansatte og deres familier mot å bli smittet av Korona viruset. Vår beredskapsgruppe følger fortsatt situasjonen nøye, og vil definere og iverksette nye tiltak ved behov.
les mer...


Slipte betong-fasader vil prege bygg i hele Norge

I de kommende år vil slipte betong-fasader få en høyere status som et verdifullt materiale av eksklusiv kvalitet. Det vurderer arkitekt-professor med spesialistviten i bruken av betong, og han forutser at norske arkitekter og entreprenører fremover i høyere grad vil bruke materialet. Samtidig utbreder Spenncon i Norge salget av slipte betong-fasader til hele landet og forventer, at etterspørselen er fordoblet i 2020.les mer...


Spenncon presenterer ambisiøse mål for bruk av 4D og 5D

Spenncon har siden 2008 prosjektert i 3D og øker nå bruk av digitalisering også i resten av verdikjeden. Innen utgangen av 2018 skal 50 prosent av alle prosjekter gjennomføres i 5D - med økonomi og tid som den fjerde og femte dimensjon. Det stiller både krav til selskapet selv, men i stor grad også for sine samarbeidspartnere.
les mer...


Stort fokus på planleggning og prosjektstyring gav flott resultat

Spenncon har nå ferdig montert Fjordlaks Vannøya prosjektet på «plan» etter den avtalen som ble inngått med Ålesund Bygg AS. Spenncon har levert hulldekk, takelementer, søyler, bjelker, vegger, stålsøyler og trapper.
les mer...


Nye Rustad Skole

Ås kommune har startet arbeidet med å bygge nye Rustad skole. Skolen bygges for å romme 4 paralleller av hvert trinn (1.-7.trinn). For å dekke fremtidens behov bygges skolen slik at videre utvidelse er mulig. Den vil få et bruttoareal på cirka 11.700 m² over 3 plan. Det er AF Bygg Østfold som står for oppføringen av den nye skolen og Spenncons leveranse er på cirka 7.000 m2 hulldekker, cirka 3.400 m ulike veggelement og alt av bærestål inklusive et 44 meter langt stålfagverk.
Arbeidet med grunnen og fundamenter begynner i september 2017. Montering av råbygget starter på senhøsten, og vil pågå ut første kvartal 2018. Deretter monteres lett-tak og yttervegger. Dette arbeidet vil pågå til sommer/høst 2018. Så følger diverse innvendig- og utendørsarbeider. Ny skole skal være ferdig i mai 2019. Innflytting blir til skolestart i august 2019. I tillegg skal det opparbeides et utomhus areal på ca 20.000 m2 og anlegges nytt veianlegg og parkeringsplasser ved en nærliggende arbeidskirke. Arkitekter for prosjektet er PLUS Arkitekter og tekniske rådgivere er Rambøll


Spenncon legger ned produksjonen i Bergen

Spenncon er inne i en prosess for optimalisering av produksjonen i Norge, der formålet er å bli enda mer konkurransedyktige til beste for selskapet og kundene. I denne sammenheng er det besluttet å legge ned produksjonen i Bergen ved utgangen av november. Denne beslutningen berører ca. 20 medarbeidere av en samlet bemanning i Bergen på 40 medarbeidere. De administrative funksjonene i Bergen er ikke berørt av beslutningen om å legge ned produksjonen, og dette teamet vil flytte til nye lokaler i Bergen når fabrikkområdet er blitt solgt.

Beslutningen om å legge ned produksjonen i Bergen vil ikke få noen betydning for Spenncons målsetting om å øke salg og markedsandeler i Hordaland, da leveranser av betongelementer for prosjekter i Hordaland vil bli levert fra de øvrige fabrikkene i Norge. Spenncon har fabrikker i Sandnes, Hønefoss, Hjørungavåg og Verdal og omsetter årligt for ca. 845 millioner kr. Det samlede antall medarbeidere er ca. 470


Perspektiv Steinanvegen

Spenncon har fått totalansvar for prosjektering, produksjon og montasje av alle prefabrikkerte stål & betongelementer til Heimdal Boligs nye prosjekt Perspektiv Steinanvegen i Trondheim. Leilighetene spenner seg fra 30 til 156 kvadratmeter kun få minutter fra oppkjørte skiløyper om vinteren og fine turstier om sommeren.
les mer...


Høgskolen HSN-Ringerike

Høgskolen HSN-Ringerike ca 3 km utenfor Hønefoss sentrum ønsker å utvikle et campus område med studentboliger, høyskole/universitet og nærings- og innovasjonsaktører under navnet "Kunnskapspark Ringerike».
les mer...


Auli Park

Til det nye boligprosjekt Auli Park skal Spenncon levere prosjektering, produksjon og montasje av komplett bæresystem bestående av søyler, bjelker, vegger, trapper, repos, balkonger, svalganger, massive dekker og hulldekker. Produksjonen starter opp i september og montasjen i oktober.
les mer...


Strinda Hageby

Til boligprosjektet Strinda Hageby har Spenncon totalansvar for prosjektering, produksjon og montasje av alle prefabrikkerte betongelementer, samt for prosjektering og montasje av stålkonstruksjoner.
les mer...


Spennende industriprosjekt til Spenncon

Spenncon har fått en ordre på et spennende industriprosjekt i den nordligste delen av Europa.

Byggherren er Fjordlaks, som primært skal bruke bygget til fiskemottakelse av saltfisk/klippfisk. Videre skal bygget brukes til fiskemelproduksjon og videreforedling av alle biprodukter i fisken.

Spenncon skal levere og montere hulldekk, takelementer, søyler, bjelker, vegger, stålsøyler og trapper.


les mer...


1500 dager uten arbeidsulykker med fravær

På Spenncons fabrikk i Hjørungavåg har 72 ansatte nå passert 1500 dager uten en arbeidsulykke med fravær.

Spenncon er komplett leverandør av prefab elementer og produserer hulldekker, kompakt vegger, SW vegger, søyler, bjelker (slakkarmert og forspente bjelker), SDT/DT. Årlig produseres ca 47 000 tonn.

Arbeidet mot det flotte resultatet startet tilbake i 2007, da Spenncon totalt hadde en H-verdi på 37. Dette var et tall som ikke var akseptabelt. Noen kunder ville ikke godtatt et slikt høyt skade tall, og sist men aller viktigst så har virksomheten et ansvar for at de ansatte er trygge på arbeidsplassen og kommer hjem til sine kjære hver dag. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har et ansvar for å oppnå dette.

Spenncon har brukt enorme ressurser for, at fabrikken i Hjørungavåg nå har en H-verdi på 0 og har altså nå passert 1500 dager. Siste skade var 24. oktober 2012.
les mer...


Spenncon støtter Prosjekt Uganda

Fem studenter ved Høgskolen i Bergen har gått sammen og skal bygge skole i Uganda. 200 barn skal gå på den nye skolen i byen Jinja, ca. 8 mil øst for hovedstaden Kampala.
les mer...


Spenncon er EPD-godkjent

Spenncon har miljødeklarasjon (EPD) på 6 ulike produkter.
les mer...


Spenncon på YouTube

På YouTube kan du se filmer fra Spenncons produksjon.
les mer...

Her finner du nedlastbare høyoppløselige bilder til aktuelle saker.


Pressekontakt

Mette Svingen
HR og Kommunikasjonsdirektør Spenncon
+47 916 75 310 Telefon


Utviklet av Imaker as