Spenncon overtar driften av AS Betong

(Sandvika, 01.09.2014) I dag overtar Spenncon, som inngår i Consolis-konsernet, driften av AS Betong. Med dette styrker Consolis sin tilstedeværelse i Norge og gir Spenncon muligheten til å videreutvikle sin posisjon som markedsleder ved å innovere fremtidsrettede løsninger i råbygg.

- Med overtakelse av driften av AS Betong vil vi videreutvikle vår posisjon som markedsleder på det norske markedet og styrke vår posisjon i Rogaland, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Spenncon.

Ved å kunne tilby mer helhetlige løsninger blir vi enda bedre rigget for å sikre HMS og høy kvalitet i byggeprosessen. Sammen med våre kunder vil vi videreutvikle innovative løsninger som skaper gode funksjoner for bygget og varige verdier for byggets eiere.

Tidligere i år godkjente Konkurransetilsynet Spenncons overtakelse av AS Betong. Selskapene tilbyr komplementære betongprodukter, og oppkjøpet setter Spenncon i stand til å levere slipte betongfasader til bygg. Med denne typen fasadeløsninger kan Spenncon tilby enda mer komplette råbygg og bedre totalløsninger til sine kunder.

Satser på høyteknologi
I følge Hovland vil utviklingen av betong som byggemateriale for fremtiden stå sentralt i Spenncons videre FoU og innovasjonsarbeid. Det gjelder både for materialutvikling av betong som et miljøvennlig og fremdriftsrettet byggemateriale, så vel som utvikling av bygningselementer:

- Satsing på høyteknologi i vår industri skal sikre våre kunder industrielle løsninger som møter kravene i markedet og sikrer industriutvikling på lang sikt for byggebransjen. Industriell bygging gir store muligheter for høyere grad av materialeffektivitet og innovative løsninger så vel som lavere kostnader, sier Hovland.

Betong - et materiale for fremtiden
Betong er et materiale som absorberer både kulde og varme godt, noe som begrenser energibehovet i et betongbygg. Som bygningsmateriale i fasader gir det også nye muligheter i uttrykk, og har store fordeler når det gjelder bestandighet og lave vedlikeholdskostnader over tid.

- I tillegg til at betongbygg har et begrenset energibehov, lages alle våre produkter for å kunne brukes igjen og resirkuleres. Dette er to klare miljømessig fordel. Vårt mål er å alltid være et skritt foran. Gjennom eierselskapet Consolis, får vi tilgang til innovasjons- og forskningsgrupper som ligger helt i front, sier Hovland.

Både Spenncon og AS Betong er i dag lokalisert i Rogalandsregionen, og oppkjøpet styrker selskapets tilstedeværelse i regionen. Spenncon produserer på syv fabrikker i Norge, hvorav den ene er lokalisert på Foss/Eikeland i Sandnes.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Ingrid Dahl Hovland, Administrerende direktør i Spenncon
Tlf.: 905 82 334
E-post: ingrid.dahl.hovland@spenncon.no

Utviklet av Imaker as