Stort fokus på planleggning og prosjektstyring gav flott resultat

Spenncon har nå ferdig montert Fjordlaks Vannøya prosjektet på «plan» etter den avtalen som ble inngått med Ålesund Bygg AS. Spenncon har levert hulldekk, takelementer, søyler, bjelker, vegger, stålsøyler og trapper.

Det har vært stort fokus på planlegging og prosjekt styring samt oppfølging av vedtatte planer. Dette arbeidet har gitt et godt resultat, da prosjektet avleveres med 0 feil og mangler til avtalt tid. Ikke minst transporten med båt fra Spenncons fabrikk i Hjørungavåg til Karlsøy (en tur på 1500 km, der hver tur tok 2,5 døgn) betød at logistikken på fabrikken og på byggeplassen måtte planlegges nøye.

Lossing av første båtlast.

Administrasjonsdelen.

Fuging av vegger

Det ble et flott bygg

Utviklet av Imaker as