Muligheter i Consolis

Vi vet det er viktig både for Spenncon og deg at vi legger til rette for faglig så vel som personlig utvikling.

Derfor er dette satsingsområder både i Spenncon og Consolis. Våre kurs- og kompetansetiltak styres lokalt. Det gjør at tilbudet kan skreddersys behovet på hvert enkelt sted. Som ansatt i Spenncon har du også mulighet til å delta i arbeidsgrupper på tvers av selskapsgrenser innad i Consolis. Her møter vi kollegaer fra andre land hvor våre ulike perspektiv gjør at vi utvikler både oss selv og selskapet.

Utviklet av Imaker as