Strategisk prosjektinnkjøper

Spenncon AS inngår i det internasjonale industrikonsernet Consolis SAS, som er en ledende europeisk produsent av prefabrikkerte betongelementer med 130 fabrikker. Konsernet har en omsetning på NOK 10 mrd. og har over 12 000 ansatte i virksomheter i mer enn 25 land. Spenncon AS er Norges største og ledende leverandør av råbygg basert på prefabrikkerte betongelementer. Selskapet har 5 fabrikker 450 ansatte og en omsetning på mer enn NOK 1 mrd. Leveransene omfatter prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjektering, produksjon og montasje av stål- og betongelementer.

Innkjøp i Spenncon er organisert som en strategisk støttefunksjon, og har som målsetting å bidra til økt konkurransekraft igjennom utvikling av leverandør- og underentreprenørnettverk, kostnadsreduksjon gjennom «total cost of ownership» prinsipp. Innkjøp har ansvaret for alle leverandører i Spenncon, og har et årlig leverandørspend på ca 650 MNOK.

Som strategisk prosjektinnkjøper har du ansvaret for å skaffe prosjektressurser for å oppfylle selskapets forpliktelser i entrepriser og leveranser. Du vil få ansvaret for innkjøp i både større og mindre byggeprosjekter og arbeider selvstendig med disse.
Du vil ha mange kontaktflater, og du arbeider med flere prosjekter samtidig. Du vil kjøpe inn både tjenester og materialer i Norge, Sverige og Øst-Europa.
Du vil også ha ansvaret for å samordne prosjektinnkjøp og medvirke ved utarbeidelse og evaluering av leverandører og avtaler. Du vil kommunisere innkjøpsstrategier og styrende beslutninger innen innkjøpsområdet til de berørte prosjektteamene.
Du rapporterer til Innkjøpsdirektør.
Erfaring fra internasjonale innkjøp er en fordel.

Sentrale arbeidsoppgaver:
• Oversikt over planlagte prosjekter og prosjekter under gjennomføring
• Sikre at prosjektleder har utviklet en tilstrekkelig anskaffelsesstrategi for innkjøp
• Bistå i rådgivning og valg av entreprise-/ kontraktsform
• Sikre at prosjektene blir kvalitetsmessig gjennomført iht. selskapets etablerte innkjøpsprosess
• Utarbeide forespørselsdokumenter, evaluere tilbud, forhandle med leverandører og utarbeide kontrakter
• Analysere prosjektenes og leverandørenes forbedringspunkter i gjennomførte anskaffelser og bidra til at kunnskapen kan utnyttes i nye prosjekter.


Kvalifikasjoner:
• Helst utdannelse på høyskolenivå, gjerne tekniske fag.
• Bred innkjøpserfaring fra større, komplekse anskaffelser i offentlig eller privat virksomhet
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
• Gode IT kunnskaper, spesielt Excel

Personlige egenskaper:
• Resultatorientert og målbevisst
• Analytisk og strukturert, med evne til å tenke helhetlig
• Evne til å arbeide strukturert og selvstendig, også i samarbeid med andre
• Stor arbeidskapasitet
• Gjennomslagskraft, liker å lykkes


Vi kan tilby:
• Sentral rolle i en solid bedrift med utviklingsmuligheter og sterk faglig kompetanse
• Spennende faglige utfordringer i grensesnittet mellom salg, innkjøp og prosjektutvikling
• Godt arbeidsmiljø, og deltakelse i utviklende tverrfaglig team-arbeid
• Systematisk opplæring og introduksjon til alle deler av virksomheten
• Konkurransedyktige lønnsvilkår
• Gode pensjons- og forsikringsytelser, inkludert helseforsikring
• Ytterligere karrieremuligheter i Consolis konsernet, som har virksomhet i 28 land

Ved å søke denne stillingen, aksepterer du vår personvernerklæring

For å søke stillingen, send CV og søknad til Kristoffer.Stranden@spenncon.no, snarest, innen 22.11.2019. Søknader behandles fortløpende.

Utviklet av Imaker as