Aktiv bruk av termisk masse i dekkeelementer.
Reduserer energiforbruket med mer enn 60 % i næringsbygg og 30 % i boligbygg.

Climate Floor består av dekkeelementer med integrert vannbåren oppvarming. Dette er en energieffektiv løsning med høy komfort som kan benyttes i bolig- og institusjonsbygg, skoler og kontorer.

Følt temperatur er et gjennomsnitt av stålevarme og luft-temperatur. Tunge konstruksjoner avgir og opptar temperatusvingninger til luft. Climate Floor kjøler og varmer opp dekkeelementet ved å å pumpe henholdsvis kaldt og varmt vann inn i rør i dekket.

Det er god komfort knyttet til aktivering av termisk masse. Det gir et stabilt inneklima med selvregulerende effekt som er lite ømfintlig for individuelle reguleringer. Du vil også oppdage at det er ingen trekk- og støyproblemer.

Designmessige gir Climate Floor deg visse fordeler som lavere konstruksjonshøyde, der ekstra "romhøyde" kan benyttes til andre formål. I bygninger med flere etasjer, kan redusert romhøyde gi en ekstra etasje. Stor romhøyde gir også muligheter for mer naturlig lysinngang.

Climate Floor har samme fordeler som ordinære hulldekkeelementer når det gjelder slankhet og lange frie spenn. Høy fleksibilitet medfører stor frihet i planløsningen.

Climate Floor gir god totaløkonomi, da dekkeelementet fyller flere formål i bygningskonstruksjonen "multi purpose element". Du kan installere andre tekniske føringer som vann, avløp, strøm i samme element.

Utviklet av Imaker as