Vi lar deg bygge miljøvennlige industribygg i form av produksjonslokaler, lagerhaller, shoppingsentre og idrettshaller.

Våre industribyggløsninger imøtekommer dine behov og gir deg bygg med høy grad av fleksibilitet. Våre løsninger gjør det mulig å bygge praktiske kontorløsninger enten inne i, eller tett tilknyttet lagringshaller.

Bygger du et industribygg med våre betongelementer, bygger du miljøvennlig. Du får kort byggetid, store, frie arealer og et lavt energi- og materialforbruk. Vi liker å si at du får en "Green Building". Vi har utviklet to ulike løsninger for industribygg: Bærende ramme og bærende fasade.

Utviklet av Imaker as