Bærende fasade er typisk et en-etasjesbygg, eventuelt med et innskutt dekke i hele eller i deler av bygget. Bruksområder er industribygg og lagerhaller.

Bærende fasade er en enkel konstruksjon av isolerte fasade- og takelementer, som danner en stiv skive. Fasadeelementene har dermed tre funksjoner: Klimaskille, bæring av taklaster samt vindavstivning.

Konstruksjonen tillater frie takhøyder på inntil 10 meter og bredde på inntil 30 meter.

Fasadeelementene produseres i bredder på 2,4 m og 3,6 m. De består av isolerte sandwichelementer som tilfredsstiller de nye byggeforskriftene. Fasadene tilbys med mange ulike overflater som grafisk betong, frilegging, farget betong, fliser etc. Fasadeelementene er konstruert slik at de tillater bruk av store vindusflater. Du kan også skifte ut noen av elementene med hele glassfelt.

Taket utføres som saltak av robuste elementer som kan dimensjoneres for tekniske innretninger. Tak- og veggelementer er uformet med tanke på enklest mulig renhold.

Mellomdekker (mezzaniner) Du har også muligheten til å bygge en eller flere etasjer med mellomdekker inne i hallen. Det benyttes vanligvis hulldekker til dette.

Utviklet av Imaker as