Planlegger du å bygge en hall?

Spenncon AS tilbyr betonghaller med solide konstruksjoner, kort byggetid, stor fleksibilitet og lang levetid.

Spenncon AS er landets ledende leverandør av byggesystemer og prefabrikkerte betongelementer for bygg og anlegg. Solid gjennomføringsevne og resultatansvar kjennetegner våre ansatte i prosjektet fra idé til ferdigstillelse.

Hvorfor velge en betonghall fra Spenncon AS?

  • Solid konstruksjon med stående, bærende og isolerte fasadelementer og saltaksformede takelementer.
  • Kort og forutsigbar byggeprosess.
  • Søylefritt - høy fleksibilitet, effektiv arealutnyttelse og enkelt tilpasning ved behov for bruksendringer
  • Betong er energiøkonomisk og lagrer energi. Reduserte energikostnader.
  • Hallen gir fri innvendig takhøyde inntil 8 m og har modulmål på 2,4 m.
  • Høy mekaniske styrke, stor lastreserve.
  • Betong hverken råtner eller ruster, lavere vedlikeholdskostnader.
  • Betong brenner ikke.
  • Betong demper støy og gir god innvendig luftkvalitet.


Les mer om Bashallen®

Les mer om prossessen bak betonghaller under industribygg.

Ta kontakt for mer informasjon via post@spenncon.no eller telefon 67 57 39 00.

Utviklet av Imaker as