Spenncon har utviklet to effektive, økonomiske og estetiske betongelementløsninger; Super I og Super P.

I tillegg leverer Spenncon brosystemer som tilfredsstiller Vegdirektoratets standardiserte tverrsnitt.

Super I
Har du behov for en bro med lav byggehøyde, er Super I-brosystemet løsningen for deg. Brosystemet leveres for spenn på opp til 31 m. Brodekket er en integrert del av eksisterende konstruksjon, noe som muliggjør en meget kort byggetid.

I-bjelkene monteres tett inntil hverandre og spennes sammen i tverretning. Membran og slitelag påføres direkte etter montasje. Bruker du prefabrikkerte kantelementer kombinert med gjennomtenkte rekkverksløsninger av denne typen, får du en god broarkitektur.

Super P
Super P-brosystemet er utviklet for trafikk- og gangbroer. Løsningen passer for permanente broer på veier hvor trafikktettheten ikke forventes å overstige 2000 personbilekvivalenter (ÅDT) i løpet av 10 år.

Broen består av parallelle dekkeelementer med bredde 1000 mm, som monteres ved siden av hverandre. Broen er enkel og rask å montere og kan derfor settes under trafikk kort tid etter montering.

Ved å bruke Super P som gangveibro, oppnår du en slankere konstruksjon i forhold til aktuell spennvidde enn i normerte elementløsninger.

MOT
Du kan benytte dette systemet for spennvidder fra 12 til 32 meter. Brosystemet kan benyttes både for rette broer og for broer med skjevhet og kurvatur. For moderat kurvatur produseres kantbjelker og rekkverk med kurve. Elementene kan også benyttes til andre formål enn broer.

PLA
For brospenn fra 5 til 14,5 m anbefaler vi PLA-brosystemet i kombinasjon med kantelementer. Elementene kan også benyttes til andre formål enn broer.

Gangveibro nr. 1
Broen lages av prefabrikkerte, slakkarmerte elementer med bredde på 100 cm. Elementene monteres ved siden av hverandre. Broen kan settes under trafikk kort etter montasje. Elementene tilbys i høydene: 510 mm og 710 mm, med spennvidder opptil 18 meter.

Utviklet av Imaker as