Ved montering av miljølokk er det et krav om kortest mulig trafikkavbrudd. Dette er nær sagt umulig, dersom man ikke bruker våre prefabrikerte betongelementer.

Spenncon kan tilby komplette løsninger for miljølokk. Våre standard produkter kan enkelt og raskt settes sammen til et komplett miljølokk som inkluderer vegger i ytterkant, midtbæringer av søyler og bjelker samt overliggende plate. Alternativt kan vi tilpasse våre dekkeløsninger til å hvile på plasstøpte konstruksjoner.

Effektiv leveranse av prefabrikerte elementer, gjør at det bare er nødvendig med korte avbrudd i trafikkavviklingen ved montering. Miljølokket leveres med spenn på over 30 meter og tåler store laster fra jordfylling eller bygninger. Det er valgfri lengde på miljølokket. Vi har foreksempel levert milljølokk på Sjølyststranda (se bildet) med lengde på 160 meter.

Utviklet av Imaker as