Slipp graving og setninger i omliggende terreng, når du skal konstruere fundament. Vårt betongfundament, MoFix, benyttes hovedsakelig til master og støyskjermer, men kan også brukes som brofundament. Løsningen holder en meget høy kvalitet og er uttestet av Det Norske Veritas.

MoFix-fundamenter gir deg en rekke fordeler knyttet til miljø og vedlikehold. Fundamentene er solide, kvalitetssikrede og sporbare, har lang levetid og er fleksible med hensyn til valg av skjermtype (vekt og belastning).

Fundamentet krever lite plass og kan benyttes nær andre installasjoner. Du vil oppleve at MoFix-fundamenter gir en minimal forstyrrelse av miljøet rundt støyskjermingsstedet (barnehager, private boliger og veier), og har en rask byggetid. Ved boring av hull for MoFix-Fundamentet slipper man graving og asfaltering etter gravegrop.

Spenncon produserer Mofix-fundamenter på lisens fra Track@Road AS. http://www.mofix.no

Utviklet av Imaker as