I bebygde strøk er støyskjermer en nødvendig og naturlig del av ethvert vei- og baneanlegg. Med stadig økende veitrafikk og strengere krav til skjerming mot støyforurensning, er støyskjermer av betongelementer en god løsning.

I kombinasjon med våre Mofix-fundamenter kan vi tilby et komplett system med minimal forstyrrelse av terrenget fordi du får fundamentering uten å grave.

Det er flere fordeler ved å bygge støyskjermer i betong. Betong er et tungt materiale som effektivt bidrar til å redusere støy. Fleksibiliteten som tilbys gjennom prestøpte betongelementer, gir god formbarhet og kort byggetid. Ettersom betong også er motstandsdyktig mot mekanisk påvirkning, vil du oppleve lave anleggs- og byggekostnader ved bruk av prefabrikkerte betongelementer i byggeprosessen.

Støyskjermer av betongelementer tåler det aggressive mijøet i nærheten av vei godt, og står år etter år uten vedlikehold.

*Vi gjør oppmerksom på at vi ikke selger direkte til privatpersoner.

Utviklet av Imaker as