Betongtårn krever mindre vedlikehold og er mer fleksible og stabile med tanke på konstruksjon og design. Ved tårn over 100 meter er det en klar økonomisk gevinst ved å velge betongløsning.

Våre tårn lages av prefabrikerte betongelementer. Vi har to løsninger; hybrid som er en kombinasjon av betong og stål eller komplette betongtårn. Vi tilbyr også fundamenter for turbintårn offshore.
Trenden i markedet er bygging av stadig høyere tårn. Høyden har øket fra 10 meter i 1970 til opptil 140 meter i dag. I tillegg har turbinstørrelsen øket fra 5-30 KW til mer 5-6 MW i dag.

Det er når vi snakker som slike størrelser at betong blir viktig. Ettersom vindturbinene blir større, er det både tekniske og økonomiske fordeler ved å velge betong. Betongtårnet representerer ca. 20 % av de totale kostnadene ved vindturbinanlegg.
Betongelementene er enkle å transportere. Størrelsen på elementene kan tilpasses adkomstforholdene på byggeplassen.

Utviklet av Imaker as