Når du planlegger kapasiteten på et parkeringsanlegg må du ta hensyn til hvor mange brukere anlegget vil ha, og i hvilken forbindelse anlegget skal benyttes.

Boligbygg
Selv om det er behov for et parkeringsareal på bakkenivå like ved boligblokker, kan utnyttelsesgraden av byggeområdet ikke bli høyere enn 0,5-0,6. For tiden bygges slike parkeringsområder på minst to nivåer for å øke kvalitetsnivået for parkeringen.

Fordi brukerne av disse parkeringsanleggene er faste brukere med lang parkeringstid kan de være mindre romslig dimensjonert enn et kommersielt parkeringsanlegg. Kjørebanens bredde kan være 6,5 meter, parkeringsplassens bredde 2,4-2,5 meter og lengde 5,0 meter

Kommersielle områder
Parkeringsarealene for kommersielle områder krever større dimensjonering på grunn av tilfeldige brukere og behov for korttidsparkering. Kjørebanens bredde bør være 7 meter, parkeringsplassens bredde 2,65 meter og lengde 5,0 meter.

Parkeringskapasiteten kan økes med 10 til 15 % med god rettledning og trafikksignaler, for eksempel ved hjelp av individuelle plassrelaterte signaler med radarprinsipp.

Parkeringsanlegg kan også plasseres under terminaler og bytorg og i noen tilfeller mellom etasjene i kontorbygg.

Utviklet av Imaker as