7 viktige grunner for å velge XPREStank®

 • har kort byggetid og høy bestandighet i forhold til plass-støpte løsninger
 • er motstandsdyktig mot de fleste stoffer, og tankene kan brukes til å lagre nesten alle slags materialer
 • er ikke utsatt for korrosjon i motsetning til tanker laget av stål
 • er ubrennbare i motsetning til tanker laget av plast eller polyetylen
 • holder vann kaldt og reduserer dermed risikoen for fremvekst av alger og bakterierer
 • motstandsdyktig mot ytre påkjenninger
 • har lang levetid og er den mest økonomiske løsning på lang sikt

For å dekke så mange bruksområder som mulig produseres tankene i forskjelllige høyder opp til 6 meter,
og de har en lagringskapasitet opp til 7000 m3.

Vi vil levere den tanken du trenger:

 • Lagring av gjødsel og slam
 • Biogassproduksjon
 • Fiskeoppdrett eller annen type akvakultur
 • Fermentering
 • Renseanlegg
 • Våtkompostering
 • Høydebasseng
 • Lagring av flytende og fast materiale
 • Lagring av avfall
 • Mye mer

Les mer på http://www.xprestank.eu/no

Utviklet av Imaker as