Vår miljøpolitikk er:

  • Vi forplikter oss til å overholde myndighetenes miljøkrav
  • Vi skal kontinuerlig arbeide med å utvikle prosesser, produkter og tjenester som gir mindre belastninger på miljøet.
  • Våre produkter skal vurderes miljømessig i forhold til livssyklusen fra råstoff til gjenvinning/destruering. EPD på alle produkter.
  • Vi skal øke miljøbevisstheten blant alle ansatte ved hjelp av opplæring og informasjon
Utviklet av Imaker as