Kjørbokollen, Sandvika

Boligprosjekt på totalt 10 bygg oppført over underetasjer med p-plasser.

I underetasjer er alle konstruksjoner i betong unntatt noen hattbjelker i stål. I boligetasjene spenner hulldekker fra boligvegg til boligvegg. I gavlfasader er det brukt bæresystem i stål. Byggene har innvendige trapp-/heissjakter i prefabrikkert betong.

Leveransen omfattet også trappeelementer, reposer og balkongelementer i betong.

BYGGHERRE:
AF Kjørbokollen (Byggholt AS, AF Ragnar Evensen AS)
BYGGEÅR:
Flere byggetrinn: 2001 til 2007.
ARKITEKT:
Link Arkitekter AS
KONTRAKTSUM:
Flere byggtrinn, totalt: 61 mill. kroner
ENTREPRENØR:
AF Kjørbokollen (Byggholt AS, AF Ragnar Evensen AS)
LEVERT AREAL:
Flere byggtrinn, totalt: 37.000 m2
Utviklet av Imaker as