Sentrumskvartalet, Hønefoss

Bygget består av to p-etasjer i bunn, forretninger i 1. etg, tre kinosaler, bibliotek og kontorer i 2. etg, en fløy med rundt 60 leiligheter fra 3. til 7. etg. og en fløy med omsorgsboliger fra 3. til 5. etg.

Leveransen besto av betong-bæresystem (søyler, bjelker og hulldekker) i p-kjeller, 1. og 2. etasje. Rundt kinosaler ble det benyttet isolerte, malte fasadeelementer. Omsorgs-boliger er bygget opp med hulldekker og betong skillevegger.

Boligdel har stålsøyler og bjelker med hulldekker som etasjeskillere og svalgangelementer i betong. For øvrig er det levert yttervegg i kjeller og heis- og trappesjakter, inkl. trappeløp og reposer.

Bygget har en meget strategisk plassering i Hønefoss sentrum, og er blitt et «landemerke».

BYGGHERRE:
Sentrumskvartalet AS
BYGGEÅR:
2004
ARKITEKT:
Sæther og Gytfeldt AS
KONTRAKTSUM:
27,2 mill. kroner
ENTREPRENØR:
TronrudBYGG AS
LEVERT AREAL:
22.650 m2
Utviklet av Imaker as