Aalesund Sjukehus - Kreftavdeling 0106

Kreftavdelingen ved Ålesund Sjukehus består av en avdeling for stråleterapi, poliklinikk for cellegiftbehandling, samt en sengepost med 24 ensengsrom. Prosjektet omfatter også en kulvertforbindelse til eksisterende sykehus, samt ombygging av pasienthotell med 34 gjesterom.

Nybygget er planlagt som en kompakt bygningskropp med en effektiv planløsning omkring to atrier som bringer mye dagslys inn i bygget. Kreftavdelingen ligger på en flat, åpen tomt med gode sol- og utsiktsforhold, og dette er ivaretatt best mulig for byggets ulike funksjoner.

BYGGHERRE:
Helse Sunnmøre HF
FERDIGSTILLELSE:
2004
ARKITEKT:
Origo Arkitektgruppe, Bergen
KONTAKTPERSON:
Per Einar Langseth
ENTREPRENØR:
Ålesund Bygg

AREAL:
ca. 5000 m²


TOTALKOSTNAD:
264 mill. kroner


Utviklet av Imaker as