Telenor, Fornebu

Spenncon AS leverte alt av prefabrikkerte elementer til Telenors gigantiske hovedkvarter på Fornebu.

Hvert kvartal består av to bygninger hvor hver bygning er inndelt i flere fløyer/blokker som er knyttet sammen med et overbygd tak. Dette gjør at det oppstår et halvklimatisert atrium sentralt i hvert bygg. Hvert kvartal inneholder foruten kontorarealer, også fellesarealer som personalrestaurant, møteplasser, oppholdsrom og gangarealer.

Det vertikale bæresystemet består av søyler og bjelker i stål og betong samt betongvegger. Bygget stabiliseres ved horisontale hulldekkeskiver og vertikale trappesjakter, etterspente betongskiver, samt vindkryss i stål. Byggesystemet er meget fleksibelt og har stor grad av generalitet som gjør det lett å tilpasse lokalene til ønskede/ evt. endrede byggherrebehov.

BYGGHERRE:
Telenor Eiendom Fornebu
BYGGEÅR:
2001
RIB/ARKITEKT:
Scandiaconsult / NBBJ-HUS-PKA
KONTRAKTSUM:
235 mill. kroner (eks. mva)
ENTREPRENØR:
Selmer
AREAL:
Ca. 137.000 m2
Utviklet av Imaker as