Denne fasen er organisert i kompetente montasjelag med godkjente montasjebaser (i henhold til Betongopplæringsrådets godkjenningsklasser) fordelt med base på alle fabrikkene.

I tillegg inngår Spenncon prosjektavtale med eksterne montasjefirmaer. Montasjelagene ledes igjen av kunnskapsrike montasjeledere som har teoretisk og praktisk erfaring.

Tlf: 67 57 39 00 / Fax: 67 57 39 01 / post@spenncon.no

Utviklet av Imaker as