P-hus

Bærekraftig infrastruktur

Vi bygger parkeringsanlegg som smelter inn med omgivelsene, samtidig som bærekraft, funksjon og arealutnyttelse ivaretas – omtanke for brukere og omgivelsene er viktig.  

Estetikk og funksjon

Vårt byggesystem gir stor arkitektonisk frihet som er med å skape funksjonelle parkeringsanlegg som passer inn i omgivelsene.

Planløsning tilpasses behov, tilgjengelig areal og andre krav som for eksempel trafikk, naboer, grunnforhold og tillatt byggehøyde. 

Kontakt oss

Spenncon er en ledende leverandør av prefabrikkerte betongelementer. Selskapet ble etablert i 1961 med fabrikk i Hønefoss, og består i dag av 3 fabrikker og 4 kontorer med salg, prosjekt og konstruksjon i Norge.