For leverandører

For leverandører

Vi stiller høye krav til oss selv når det gjelder kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og vår rolle i samfunnet.

Samme høye krav stiller vi også til våre samarbeidspartnere. Vi skal være transparente når vi velger våre leverandører, og som leverandør til Spenncon skal du være trygg på at vi søker å likebehandle våre samarbeidspartnere. 

Sammen ønsker vi å utvikle gode løsninger og bli enda bedre. 

Spenncon er registrert leverandør i Startbank med ID-nr 137323. Vi setter krav til at våre leverandører også er registrert i Startbank.

Spenncons generelle innkjøpsbetingelser:

Spenncons etiske retningslinjer for leverandører

Fakturering

Alle enheter i Spenncon AS
Spenncon foretrekker å motta fakturaer via EHF format. Spenncon er registrert i ELMA registeret med org.nr. 844558082

Fakturaadresse pr. e-post: faktura@spenncon.no
Denne e-post adressen kan kun benyttes til oversendelse av fakturaer. Benytt post@spenncon.no for andre henvendelser

Faktura pr. post: Spenncon AS, Hensmoveien 88, 3516 Hønefoss
Alle fakturaer må merkes med bestillers referansenummer, fakturaer uten korrekt referansenummer vil returneres til leverandør for korrigering før de behandles.

Kontakt innkjøp

Ta kontakt med vår innkjøpsavdeling på epost: innkjop@spenncon.no