Bærekraft

Sammen når vi bærekraftmålene

Vi arbeider kontinuerlig for bærekraftig utvikling av våre prosesser, produkter og tjenester – alt for å redusere belastninger på miljøet.  

Spenncon skal være den ledende leverandøren av bærekraftige betongelementløsninger i Norge. 

NB 37 – lavkarbonbetong

Norsk Betongforening klassifiserer utslipp for ulike betongkvaliteter i sin publikasjon NB37, og har definert begrepet lavkarbonbetong.

Som produsent er det viktig for oss å klassifisere våre produkter i henhold til denne spesifikasjonen, og det har vi gjort med de fleste av våre produkter.

Et ensidig fokus på lavt utslipp for betongen alene, kan påvirke til bruk av betong som har lengre herdetid og større utslipp i produksjonsprosessen. NB37 klassifiserer utslipp for betong i øyeblikket den tømmes ut av blandemaskinen, og ytterligere utslipp fra produksjon av element, armering og andre innstøpninger kommer da i tillegg.

Vi anbefaler derfor å dokumentere betongelementer ved bruk av EPD som omfatter deklarasjon av utslipp for hele produksjonsprosessen – for et mer riktig bilde av betongelementets miljøpåvirkning.

EPD (Environmental Product Declaration)

Spenncon har produktspesifikke EPD-er på våre hovedprodukter tilgjengelig på epd-norge.no. Disse er basert på en definert betongsammensetning med gjennomsnittlig armeringsmengde, og er tilstrekkelig dokumentasjon for bruk av produktet.

Hvert produkt kan produseres i en rekke varianter, med ulike betongsammensetninger og ulike mengder armering. De vil få ulik mengde CO2-utslipp i produksjonsprosessen fra våre ulike produksjonssteder.  Vi kan derfor utarbeide varianter av hver produktbaserte EPD. Ta kontakt med oss ved behov for dette i tidlig fase av et prosjekt.

Vi kan utarbeide prosjektspesifikke EPD for det eksakte utslippet for ditt prosjekt. Det må avtales på forhånd, men EPD-ene kan først utarbeides etter at produktene er produsert. Da med den benyttede betongsammensetning og mengde armering. Vi kan inkludere montasje og CO2-opptak som skjer i bruksfasen gjennom karbonatisering. 

En verifisert og godkjent EPD må ligge på epd-norge.no, eller referere til et av tilsvarende hovedprodukt på epd-norge.no. EPD-en vil ha samme NEPD-nummer som hovedproduktet den refererer til, men innholdet vil variere. Teksten i dokumentet forteller hva den spesifikke EPD-en er utarbeidet for.

Dokumenter

Her finner du EDP-er, sertifikater og ytelseserklæringer.

ECOproduct

ECOproduct vurderer produkters miljøegenskaper og baseres på verifiserte EPD-er. Spenncon har utarbeidet ECOproduct-dokumentasjon for alle produktene som har EPD på epd-norge.no. ECOproduct-dokumentasjon er tilgjengelig via innlogging på Byggtjeneste.no eller ved å ta kontakt med oss.

Miljømerket Svanen

Spenncon har deklarert og listet alle sine standardprodukter i Husproduktportalen, som betyr at de kan benyttes i Svane-sertifiserte prosjekter.

EPD i BIM

Ved bruk av BIM-verktøy kan Spenncon, i samarbeid med utbygger, vurdere ulik konfigurasjon av bæresystemer kombinert med spesialtilpassede løsninger. 

BIM-verktøyet kan kobles til en tilpasset utgave av EPD-generatoren. Det vil si at man til enhver tid kan se hvor stort utslipp de ulike løsningene gir. Dataene vil ha samme kvalitet og nøyaktighet som det deklarerte EPD-verktøyet. 

Ved å dokumentere totalt utslipp, eller utslipp pr funksjonell flate, kan man enkelt vurdere ulike bæresystem og materialvalg opp mot hverandre – en god, fremtidsrettet løsning.

For at en EPD-en skal være verifisert og i henhold til forslag til nye retningslinjer fra myndighetene, kan det totale CO2-avtrykket for konstruksjonen evalueres som CO2-ekv/m2/år. 

Eksempelvis gir økt dekketykkelse også økt CO2-ekv/m2. Samtidig økes konstruksjonens fleksiblitet på grunn av større spennvidde og færre bæreakser, søyler og bærevegger. Levetiden for bygget kan evalueres i lys av dette og resultere i et lavere CO2-avtrykk per år. 

Spesifikasjon av material CO2-ekv/m3.
EPD på produkt CO2-ekv/tonn.
Evaluering av bærekonstruksjon CO2-ekv/m2/år.

Innovasjonsprosjekt

Spenncon er partner i flere innovasjonsprosjekter med bærekraft i fokus.

I SirkBygg jobber vi med å finne rasjonelle, demonterbare og gjenbrukbare løsninger som legger til rette for sirkulær tankegang og økt levetid for elementer i bygg.

Vi er også involvert i utvikling av nye og mer bærekraftige betongsammensetninger i samarbeid med vår sementleverandør, eksempelvis erstatning av flygeaske og reduksjon av CO2-ekv/m3 for ferdigblandet betong.

Kontakt oss

Spenncon er en ledende leverandør av prefabrikkerte betongelementer. Selskapet ble etablert i 1961 med fabrikk i Hønefoss, og består i dag av 3 fabrikker og 4 kontorer med salg, prosjekt og konstruksjon i Norge.