Trapper og repos

Trapper og repos

Et trappehus kan være en del av byggets bæresystem og kan inneholde vertikalføringer for tekniske installasjoner.

Byggets bindeledd

Vi leverer et stort sortiment av heis-, trapp- og tekniske sjakter til alle typer bygg. Sjaktene kan være rette, runde eller svinget og leveres enten som èn enhet eller i moduler. Felles for alle løsningene er hurtig montering, optimal kvalitet og lave kostnader.  

Overflaten kan leveres i slipt betong, med terasso, eller i ubehandlet form for videre overflatebehandling. Vi kan levere taktile og/eller visuelle felt som kontrastlister i front av trinn, farefelt i toppen av trapp, oppmerksomhetsfelt mot første trinn, og ellers alt man trenger for universell utforming.

Våre tekniske sjakter leveres som ferdigstøpte elementer, eller som utsparringer tilpasset byggets tekniske løsninger. 

Bærekraft

Alle våre standard bæresystemer har gyldig EPD og ECOproduct-dokumentasjon, og kan benyttes i svanemerkede prosjekt. Produktene kan produseres i et utvalg lavkarbonklasser.

Dokumenter

Spenncon er sertifisert under ISO9001 og ISO14001. Våre standardprodukter er listet i Husproduktportalen og kan benyttes i Svanesertifiserte prosjekter.