Industri

Stor bredde

Bygg for industri favner vidt – med stor funksjons- og bruksvariasjon. Fra uisolert værbeskyttelse til enorme forretningslokaler, fabrikker, lagerbygg og idrettshaller. 

Vi leverer fleksible, miljøvennlige bygg som møter alle mulige behov. Betongelementer sikrer kort byggetid og store, frie arealer med et lavt energi- og materialforbruk. 

Vi har utviklet to ulike løsninger for industribygg: bærende ramme og bærende fasade

Montasje av bærende ramme.

Bærende ramme

Bærende rammesystemer er en økonomisk og svært fleksibel løsning. Typiske bruksområder er varehus, lagerhaller og annen industri. 

En konstruksjon av bærende rammer bygges opp av innspente søyler med forspente saltaks I-bjelker (SIB) på tvers av bygget. Som takkonstruksjon kan det benyttes hulldekker, dobbel T-elementer (DT) eller stålplatetak. Konstruksjonen leveres normalt opp til 8 meters høyde. 

Konstruksjonen gir stor fleksibilitet i valg av fasade. Rammene av søyler og SIB-er utgjør en så stabil konstruksjon at det ikke er behov for andre stabiliserende tiltak. 

Bærende fasade

Bærende fasade er typisk bygg på én etasje, eventuelt med et innskutt dekke i hele eller i deler av konstruksjonen. Bruksområder er typisk industribygg, lagerhaller, kjøpesenter og skoler. 

Bærende fasade er en enkel konstruksjon av isolerte fasade- og takelementer som danner en stiv skive. Fasadeelementene har dermed tre funksjoner: klimaskille, taklastbæring samt vindavstivning.  

Konstruksjonen tillater frie takhøyder inntil 10 meter med 30 meters bredde.  

Fasadeelementene produseres typisk i bredder på 2,4 m og 3,6 m av isolerte sandwichelementer som tilfredsstiller krav i TEK17. Fasadene tilbys med ulike overflater som grafisk betong, frilegging, farget betong og fliser. Konstruksjonen tillater bruk av store vindusflater, og noen av elementene kan skiftes ut med hele glassfelt.  

Taket utføres som saltak av robuste elementer som kan dimensjoneres for tekniske innretninger. Tak- og veggelementer er uformet med tanke på enklest mulig renhold.  

Blindheimshøgda

Mellomdekker (mezzaniner)
Det er mulig å bygge en eller flere etasjer med mellomdekker inne i bygget. Det benyttes vanligvis hulldekker til dette.  

Kontakt oss

Spenncon er en ledende leverandør av prefabrikkerte betongelementer. Selskapet ble etablert i 1961 med fabrikk i Hønefoss, og består i dag av 3 fabrikker og 4 kontorer med salg, prosjekt og konstruksjon i Norge.