Green Spine Line®

Den grønne ryggraden i bygget

En solid ryggrad gir styrke og stabilitet. Ryggrad er også det som kreves av oss når vi nå tar på oss ledertrøya for bærekraftig utvikling innen prefabrikkerte betong elementer.

Som ledende leverandører innen prefabrikkert betong ser vi det som vår oppgave å ikke bare følge bransjens søken etter økt bærekraft – vi skal drive denne utviklingen. Å lykkes med å skape mer bærekraftige produkter og løsninger er ikke bare en klar forventning fra våre kunder, men også en plikt mot vår planet og kommende generasjoner.

Vår måte å ta oss av denne utfordringen på er gjennom konkrete handlinger – fokuset ligger på å gjøre, ikke snakke. Vi er derfor stolte over å kunne presentere Consolis Green Spine Line® – sertifiserte og bærekraftige prefabrikkerte produkter, løsninger og metoder.

Green Spine Line® - sertifiseringsprosess

For å bli inkludert i Green Spine Line må produktet gjennomgå Consolis sertifiseringsprosess, som sikrer at produktet oppfyller følgende kriterier:

  • Minst 15 % lavere CO2-utslipp per tonn sammenlignet med prefabrikkerte industristandarder.
  • En klar plan for kontinuerlig å redusere produktenes CO2-utslipp ytterligere over tid.
  • Produktene må ha kommersiell kraft til å ha en betydelig innvirkning på våre kunders reise mot klimanøytralitet.

Green Spine Line® - Våre grønne metoder

Kalkyle

Våre grønne kalkyler, som danner grunnlag for våre anbud, tydeliggjør leveransens totale klimagassavtrykk - basert på EPDer for de ulike komponentene.

De har som mål å skape dialog rundt mulighetene for å redusere vår miljøpåvirkning.

Våre konstruktører kan bidra til å videreutvikle og optimalisere konstruksjonen med sikte å redusere avtrykket ytterligere.

Delmaterialer

Vi er med på å drive utviklingen av klimasmart betong gjennom optimalisering av betongsammensetninger og redusert bruk av sement.

Vi tilbyr i dag betongprodukter hvor vi bruker alternative bindemidler med betydelig lavere klimagassavtrykk, for eksempel flygeaske.

Vi er også med på innovasjonsprosjekter hvor vi tester ut fremtidens bindemidler.

Design

Klimagassavtrykket bestemmes i stor grad i designfasen.

Våre prosjektutviklere hjelper deg med å skape klimasmarte bygg med optimal materialbruk samtidig som de er fleksible for fremtidige endringer.

Ved å prosjektere bygg med betongelementer bidrar du også til redusert energiforbruk i bruksfasen. Betongen virker som et energireservoar, som bidrar til å jevne ut temperaturen gjennom døgnet.

Gjenbruk

Vi gjenbruker betongavfall fra egen produksjon. Betongavfallet blir knust og inngår i nye produkter.

Vi har utviklet metoder for testing, kvalitetssikring og omarbeiding av demonterte hulldekker fra allerede eksisterende bygg. Demonterbart design øker levetiden og reduserer klimabelastningen ved å gjenbruke elementene til nye bygg

Grønn Produksjon

Lokalprodusert betong

Vi henter råvarer i nærheten av fabrikkene våre, som er strategisk plassert i nærheten av lokalsamfunnene vi er med på å bygge og utvikle.

Gjenbruk av restmaterial

Vi omstiller oss til en tydelig null-avfallsambisjon. Alt restmaterial skal gjenbrukes når vi lager nye elementer.

Optimalt produksjonsmiljø

Betongelementene produseres innendørs under stabile og tilnærmet like forhold hele året.