Vår historie

Lang fartstid

Spenncon har i Norge historie tilbake til 1961 da Forspent Betong ble etablert i Hønefoss. Etter flere navneendringer og oppkjøp er det i dag Consolis SAS som eier Spenncon AS.

Historie som del av noe større

Consolis er verdens ledende leverandør av prefabrikkerte betongelementer. Med over 100 års erfaring og 10 000 ansatte fordelt på virksomheter i 17 land, har Consolis en sterk markedsposisjon og en samlet omsetning på om lag 1 milliard euro.

Spenncon er i dag etablert med 3 fabrikker i sentrale regioner i Norge med i underkant av 400 ansatte. Vi omsetter for om lag 750 millioner kroner per år. Våre fabrikker er lokalisert i Hønefoss, Hjørungavåg, og Skurve, og bidrar i hele verdikjeden når moderne bygg skal føres opp. Vi er involvert i byggeprosesser fra løsningsvalg via salg og prosjektering til produksjon og komplett montering av råbygg.

Vi ligger i forkant med utvikling av produkter og produksjonsprosesser som reduserer belastning på miljøet, og vi forplikter oss til enhver tid å overholde myndighetenes miljøkrav. Spenncon er sertifisert i henhold til ISO9001 og ISO14001. 

Med historie tilbake til 1961 har vi erfaring og kunnskap som skaper varige, bærekraftige og gode bygg for fremtidige generasjoner.

Vi bygger vår historie hver dag

Vil du se mer av ulike bygg Spenncon har produsert og levert?
Ta en titt på våre referanser og bli inspirert!