Dokumenter

Spenncon legger stor vekt på kvalitet

Spenncon er ISO 9001 og ISO14001 sertifisert, og våre standardprodukter er listet i Husproduktportalen og kan benyttes i Svanesertifiserte prosjekter.

EPD

EPD står for Environmental Product Declaration og er en internasjonal betegnelse for miljødeklarasjon. En EPD beskriver produktets miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen, som ofte uttrykkes som LCA-basert (Life Cycle Assessment). Spenncon har produktspesifikke EPD på våre hovedprodukter.

Kontakt oss

Spenncon er en ledende leverandør av prefabrikkerte betongelementer. Selskapet ble etablert i 1961 med fabrikk i Hønefoss, og består i dag av 3 fabrikker og 4 kontorer med salg, prosjekt og konstruksjon i Norge.