Bolig

Hjem for generasjoner

Bolig er en langsiktig investering som krever materialer av høy kvalitet, bygget for å være energieffektivt og lett å vedlikeholde. 

Et boligbygg i prefabrikkert betong gir deg disse fordelene og sikrer en rask byggeprosess. 

Gode ideer og unike løsninger 

Vi har medarbeidere som hjelper deg å gjøre visjoner om til virkelighet. Høy kompetanse og bevisst strategi rundt sikkerhet og kvalitet skaper gode bygg.  

Bærekraftige løsninger skapes når vi er involvert tidlig i prosessen.  

Økonomisk og trygt

Vi kan raskt si noe om økonomien i prosjekter vi er involvert i tidlig i prosessen. Vår kompetanse og innblikk i unike løsninger åpner for muligheter bare betong gir. Vår del av arbeidet blir utført til rett tid når vi er med fra konstruksjon til montering. 

Naturlig materiale

Betong består av naturmaterialene sement, stein, grus og vann. Et hus i prefabrikkert betong kan stå i generasjoner.

Behov kan endre seg over tid, og våre betongelementer er så fleksible at de kan brukes om igjen i nye konstruksjoner. Alt av betong og armering kan resirkuleres. 

Særpreg og frihet

Betong har egenskaper som kan skape særpregede fasader gjennom valg av farger og overflater som krever minimalt med vedlikehold. 

Innvendig skaper betong spennende planløsninger og stor frihet med blant annet lange gulvspenn. 

Overraskende komfortabelt

Et tett klimaskall i kombinasjon med betongens evne til å lagre varme og kulde gjør at variasjoner i temperatur utjevnes. Vi monterer balkonger og vinduer slik at risiko for kuldebroer som ellers avleder varme, minimeres. Et bebodd hus konstruert i betong oppleves mer energieffektivt.  

Betong kan gi bedre lydisolerende egenskaper enn andre materialer. Betonggulv demper støy som genereres inne i bygg, og yttervegger i sandwichkonstruksjon beskytter mot lavfrekvent trafikkstøy.   

Trygt og solid

Vårt konstruksjonssystem minimer risikoen for fuktskader og deres ettervirkninger.  

Støp av bygningselementer foregår innendørs med høy presisjon i kontrollerte omgivelser. Når alle deler er fraktet til byggeplassen, skjer monteringen umiddelbart og bygget blir raskt tett. 

Betong inneholder ikke brannfarlige stoffer, og har meget gode egenskaper under høye temperaturer som bidrar til økt brannsikkerhet. 

Kontakt oss

Spenncon er ledende leverandør av prefabrikkerte betongelementer til boligbygg. Selskapet ble etablert i 1961 med fabrikk i Hønefoss, og består i dag av 3 fabrikker og 4 kontorer med salg, prosjekt og konstruksjon i Norge.