Personvern

Personvernerklæring

I Consolis Spenncon AS, bruker vi informasjon til Å utføre våre tjenester, utvikle våre produkter, utvide
vår virksomhet, administrere og sikre våre eiendeler og rekruttere og administrere ansatte. For å gjøre
det, samler vi inn og bruker noen av dine personlige opplysninger, som en kandidat, ansatt, midlertidig
og kontrakts-ansatt personell, klient, potensiell klient, av Consolis Spenncon AS.

Ditt personvern og dine personopplysninger er viktige for oss. Derfor er denne personvernerklæringen
ment å hjelpe deg med å forstå hvorfor vi samler dine personlige data, hvordan vi bruker dem og
hvilke rettigheter og valg du har angående bruken av dine personlige data.

1. Hvorfor bruker vi dine personlige opplysninger?

Personlig informasjon betyr enhver informasjon om deg som du kan identifisere. For eks: ditt navn,
personnummer, e-postadresse, telefonnummer, CV og CV, IP-adresse]
Consolis Spenncon AS samler inn, bruker, eller på annen måte behandler personopplysninger bare
når det er et legitimt formål og et juridisk grunnlag for å gjøre det, og i samsvar med gjeldende
personvernregler og databeskyttelseslover og bare i den grad loven tillater det.

Å velge deg for en stilling hos Consolis Spenncon AS
For å inngå en ansettelsesavtale med deg, kan vi samle inn følgende informasjon:

 • CV og søknadstekst, for å vurdere dine ferdigheter og kompetanse
 • ditt vitnemål og referanser for sjekk
 • kontaktinformasjon og arbeidsrelatert informasjon for å planlegge og gjennomføre intervjuer
 • gjennomføre personlighetsvurderinger for å evaluere evner for stillinger på Consolis Spenncon
 • AS

Å administrere og styre HR- avdelingen
Vi har en legitim interesse for å lagre dokumentene og informasjonen du ga oss under
rekrutteringsprosessen for å kunne administrere og styre vår rekrutteringsavdeling. Derfor lagrer vi
dataene dine til:

 • å administrere søkere
 • Vedlikehold av korrespondanse med kandidater
 • opprettholder oversikt over utvalgte kandidater

For å beholde dine personlige data hvis du ikke er valgt for stillingen
Hvis du ikke er valgt for en stilling, kan det være aktuelt for deg at vi beholder dine personlige data for
å kontakte deg hvis en ny egnet stilling åpner seg i fremtiden. For det vil vi be om din
forhåndsgodkjenning. Ditt samtykke kan bli trukket tilbake når som helst, og vi sikrer at vi vil slette dine
personlige opplysninger når du har meldt oss om at du ønsker at dataene skal slettes.

Å inngå en arbeidsavtale med deg når du er valgt for stillingen
Hvis du er valgt for en stilling, vil vi spørre om litt ekstra personlig informasjon fra deg til å:

 • gjennomføre sjekker før ansettelse, herunder å bestemme din juridiske rett til arbeid, og gjennomføre kontroller der det er aktuelt
 • Kontrollere kriminelle handlinger eller dommer, godkjent av datatilsynet
 • be om personnummer for å inkludere informasjonen i våre systemer
 • sende deg brev med tilbud og aksept av ansettelse, arbeidsavtale,

For å sikre dine rettigheter og forpliktelser som er definert i vår ansettelsesavtale med deg
For å sikre dine rettigheter og forpliktelser som er definert i kontrakten vi har med deg, bruker vi
dine personlige data til følgende formål:

 • Lønn og ytelser, forsikringer og pensjon hvis aktuelt
 • Profesjonell administrasjon, vurdering av prestasjoner og karaktersetting (inkludert prestasjoner og arbeidshistorie, ledelsesvurderinger, mål, oversikt over prestasjonsvurderinger, utviklings- og forbedringsplaner) for eksempel Metrilio
 • Evaluering for å vurdere hvordan du presterer på jobb og gi deg tilbakemelding på dette
 • Utdanning, opplæring og sertifisering
 • Forretningsreise og kostnadsstyring.
 • HR helpdesk support
 • Tid og fremmøte

Å administrere og styre våre HR, Finans og Bedriftsavdelinger
I løpet av ansettelsesperioden har vi en legitim interesse for å bruke noe av informasjonen din for å
kunne administrere og styre vår virksomhet og arbeidsstyrke. Derfor bruker vi informasjonen din til
følgende formål

 • Bemanning
 • Budjettering
 • Prestasjonsmåling
 • Rapportering
 • Organisasjonsplanlegging, utvikling og arbeidsstyring, herunder overvåking av effektiviteten av vår likestillingspolitikk og rettferdig og konsistent behandling av ansatte
 • Organisasjonsplanlegging og utvikling og arbeidsstyringstreningstrening; medlemskap og pågående faglige utviklingsprogrammer
 • Overtid og arbeidstidsstyring
 • ntern kostnadsanalyse (styring av reiseutgifter lønn, reise og andre kostnader per person)
 • Å kommunisere med deg og forenkle kommunikasjonen mellom deg og andre mennesker (inkludert e-post og elektronisk kommunikasjon)
 • Vårt nyhetsbrev og sosiale medier (vi kan for eksempel publisere informasjon for å utvide virksomheten vår og skape synlighet som kan inneholde arbeidstakerdata, for å skape synlighet i markedet om Consolis Spenncon AS-tjenester og arbeidsstyrkeroller, kontaktdetaljer og nyskapning osv..)
 • Risikostyring, f.eks evakueringsplan
 • Prosjektledelse, f.eks. kommunikasjon for å fremme prosjektet
 • Statistikk
  • Rapporter for å gi statistikk over antall ansatte per avdeling / enhet, inkludert andel kvinnelige og mannlige ansatte, brukes bare til å fremme en bedre ledelse tilpasset den virkelige arbeidsstyrken. Dataene i statistikken og rapportene er aggregerte og anonymiserte og kan derfor ikke spores tilbake til den ansatte

Forbedre kommunikasjonen med andre Consolis Spenncon AS-ansatte og forbedre internt nettverk og kunnskap
Formålet med kommunikasjonsplattformene, som for eksempel Workplace og intranett, er å muliggjøre bedre kommunikasjon mellom våre ansatte og forbedre internt nettverk og kunnskap. Alle personopplysninger, inkludert bilder, skal plasseres frivillig av deg. HR kan bare utføre slike oppgaver
hvis det blir forespurt og godkjent av deg.

Vi administrer våre kommunikasjonsplattformer for å gi våre ansatte en bedre kommunikasjonserfaring, og vi behandler dataene dine i svært begrensede situasjoner. For eksempel ved å blokkere en brukerkonto når en medarbeider forlater selskapet eller å slette noen data som ikke anses å være passende (for eksempel diskriminerende data).

Vi utfører ikke ytterlig aktivitet med disse personopplysningene, inkludert analyse eller evaluering av
våre medarbeideres aktiviteter. For å få tilgang til enhver kommunikasjonsplattform, vil vi be om ditt
samtykke. Vær oppmerksom på at det ikke vil være noen konsekvens hvis du velger å ikke ha en
konto i disse kommunikasjonsplattformene

Behandle helse, funksjonshemming, sykdom og fravær inkludert arbeidsrelatert skade og sykdom
I løpet av ditt ansettelsesforhold, kan vi be om informasjon om helsedata med følgende formål

 • Behandling av arbeidsrelatert skade og sykdom, herunder styring av arbeidstakernes helse og sikkerhet, funksjonshemming, sykdom og fraværsadministrasjon

Vi samler bare inn disse dataene når det er strengt nødvendig for vurderingen av arbeidskapasiteten
til våre ansatte eller basert på helse-, sosialhjelps- eller behandlingstiltak for arbeidsskade og sykdom.

For å beholde dine personlige opplysninger etter at ansettelseskontrakten er avsluttet
Vi beholder bare tidligere ansattes personlige opplysninger som ikke er nødvendige av juridiske grunner, hvis du samtykker til det.

For å sikre våre eiendeler og dine opplysninger
Vi må sikre at våre eiendeler, f.eks. konfidensiell informasjon og infrastruktur, er sikker. Ved lov er
dette en legitim interesse for Consolis Spenncon AS. Derfor bruker vi informasjonen din til følgende
formål:

 • Fysisk adgangskontroll, inkludert de som er fanget via CCTV på kontoret for sikkerhetsformål og ikke å overvåke enkeltpersoners oppførsel
 • Tillatelse, tildeling, administrasjon, overvåkning og oppsigelse av tilgang til eller bruk av utstyr, dokumenter, eiendom og infrastruktur.
 • IT-systemer tilgangskontroll og bruk overvåking
 • T feilrapportering, styring og problemløsning
 • Systemadministrasjon, support, utvikling, styring og vedlikehold
 • Arbeidsregistreringsnummer, datamaskin eller fasiliteter tilgang og autentiseringsinformasjon, identifikasjonskoder, passord, svar på sikkerhetsspørsmål
 • Helpdesk, til å håndtere ansattes forespørsler eller registrere feil rapportert av ansatte
 • Sikre våre kommunikasjonstjenester, som forretningstelefoner og e-post
 • Sikre dine personlige data i våre systemer, applikasjoner og / eller databaser

Vær oppmerksom på at CCTV på fabrikken har det unike målet å overvåke utstyret og produksjonen,
bildet ditt kan bli registrert som standard. Vi tar ikke sikte på å overvåke individuelle arbeiders ytelse.

Uten tilgang til denne informasjonen, vil vi ikke kunne effektivt sikre og administrere Consolis
Spenncon AS eiendeler og dine opplysninger.

For å forhindre og oppdage kriminalitet og svindel og å etablere, utøve eller
forsvare juridiske krav

Vi har en legitime interesse i å forebygge og oppdage kriminelle hendelser og svindel, samt å
etablere, utøve eller forsvare juridiske krav. Derfor kan vi kun bruke eller samle dine
personopplysninger til disse formål bare i den grad det er tillatt etter gjeldende lover.

Uten tilgang til denne informasjonen, vil vi ikke kunne overholde våre juridiske forpliktelser.

For å følge loven
Consolis Spenncon AS, som organisasjon må overholde ulike virksomhetslover og obligatoriske lover
som gjelder for oss. Derfor kan dine personlige data bli samlet inn:

 • For å beskytte mot bestikkelse og korrupsjon, og å oppdage interessekonflikter og hvitvasking av penger
 • Å holde et register over mislighold, hendelser eller brudd på personvernloven
 • For å beholde registreringer for å demonstrere samsvar med personvern og beskyttelseslover
 • Under rekruttering og ansettelse, for å overholde lover og forskrifter knyttet til likestilling og diskriminering (vennligst merk at for dette formålet kan vi også samle inn opplysninger om funksjonshemninger, arbeidsbegrensninger og / eller påkrevd innkvartering)
 • Å holde tidligere ansatte sine data for lovmessige forpliktelser, f.eks. skatteformål
 • Tilbakebetale deg, eller tredjepart av rettslige krav eller å undersøke slike krav

Vær oppmerksom på at vi kun vil bruke eller samle dine personopplysninger til disse formål i den
utstrekning det er tillatt av gjeldende lover.

Uten tilgang til denne informasjonen, vil vi ikke kunne overholde våre juridiske forpliktelser.

For gjennomføre sjekker før kontrakt inngås
For å inngå en kontrakt med Consolis Spenncon AS samler vi inn og bruker noen av dine personlige
data, f.eks. kontaktdetalje, bankkontodetaljer, med det formål å

 • foreta forhåndskontrakter
 • gi deg brev og kommunikasjon av tilbud og aksept av kontrakten, plassering, fakturering og abonnementsinformasjon, etc.
 • Utkast kontrakten med deg eller din organisasjon
 • gi deg våre tjenester og / eller produkter
 • betaling
 • fakturering

For å beholde dine personlige data etter at kontrakten er avsluttet

 • Vi beholder kun kunders personopplysninger som ikke er nødvendig for juridiske forpliktelser
 • eller som det ikke er lovlig interesse for Consolis Spenncon AS, hvis du samtykker i det.

Å styre og administrere våre salgs- og finansavdelinger
Vi har en legitim interesse for å bruke noe av informasjonen din for å kunne administrere og styre vår
virksomhet. Derfor bruker vi informasjonen din til følgende formål

 • Regnskap med personlig informasjon om klient, partnere og leverandører (for eksempel navn, grunnleggende kontaktdetaljer, bankkonto, transaksjoner)
 • Database med klienter og potensielle kunders navn, e-postadresse og adresse
 • Kundeforvaltning
 • Risikostyring
 • Prosjektledelse
 • Etter salgsledelse

Vennligst oppgi eventuelle konsekvenser dersom personen ikke leverer informasjonen

For å få innspill
Vi kan be deg om å delta i undersøkelser. Din personlige tilbakemelding vil hjelpe oss med å
skreddersy vår forretningsstrategi til de behovene som er identifisert i undersøkelsen. For at du skal
ha tilgang til vår undersøkelse, vil vi be om ditt samtykke. Du vil ikke oppleve noen konsekvenser hvis
du velger å ikke svare på våre undersøkelser.

For å gi deg markedsføringstilbud og nyhetsbrev
For våre felles forretningsinteresser vil vi gi deg markedsføring tilbud og / eller nyhetsbrev med
lignende produkter og / eller tjenester som vi for øyeblikket gir deg. Dette tar sikte på å opprettholde
og forbedre vårt forretningsforhold.

Hvis du ikke ønsker å motta ytterligere informasjon fra oss, vil vi gi deg mulighet til å annulere.

Å gi deg en bedre nettstedopplevelse
Informasjon om besøkende på våre nettsider samlet gjennom informasjonskapsler plassert i
enheten.

 • Sosiale medier-cookies brukes til å muliggjøre integrering av sosiale medier i våre nettsider, slik at du umiddelbart kan dele eller dele en side eller et produkt på din favoritt sosiale media-tjeneste.
 • Annonse-cookies aktiverer nettannonsering, for å gjøre annonsene til deg på våre nettsider mer interessante og relevante for deg.
  • Informasjonskapslene brukes til å evaluere og forutsi enkelte personlige forhold knyttet til deg, spesielt for å analysere aspekter knyttet til dine interesser i våre tjenester eller produkter.
  • Vennligst angi metodene og logikken som er involvert; Betydningen av aktiviteten og de påtatte konsekvensene (negative, positive) for aktiviteten for enkeltpersoner.

2. Hvem deler vi dine personlige opplysninger med?

Consolis Spenncon AS er forpliktet til å opprettholde konfidensialiteten av informasjon knyttet til
deg. Vi vil også overholde alle juridiske krav til deling og visning av dine personlige data. Derfor kan
Consolis Spenncon AS kun gi opplysninger til følgende mottakere hvor det er legitimt å gjøre det:

 • Sentrale og lokale myndigheter og andre lovbestemte eller offentlige organer som skattemyndigheter
 • Private eller offentlige enheter eller helsepersonell innen helse, sosial omsorg, behandling eller forvaltning av helse- eller sosialhjelpssystemer og tjenester
 • Kriminalitetsforebyggende og deteksjonsmyndigheter eller relevante institusjoner
 • Myndigheter og profesjonelle organer (Vær oppmerksom på at ulike myndigheter har beføyelser til å be om informasjon fra oss om våre ansatte og firmaet. Vi vil forsøke å bistå slike organer i deres henvendelser, men vil også søke å ha rettigheter og personvern til vår Personalet respekteres i den grad det er mulig
 • Tjeneste- og produktleverandører (Vær oppmerksom på at vi bruker tredjeparter til å tilby tjenester til noen av våre Rekruttering, HR, IT, Salg, Finans, Markedsføring- aktiviteter. Vi deler kun informasjonen når tredjepart har en legitim forretningsgrunn til å ha slik informasjon for å gi oss den aktuelle tjenesten / produktet. I tillegg vil Consolis Spenncon AS kun gi personlige opplysninger til slike tredjeparter som har avtalt skriver for å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.
 • Andre Consolis-enheter: Som en global organisasjon kan vi dele informasjon med andre Consolis-enheter. Alle Consolis-enheter er pålagt å overholde våre personvernregler for personvern og alle relaterte retningslinjer og prosedyrer.
 • Consolis personell i vårt land og den globale Consolis organisasjonen for å lette driften av systemer og samarbeidende arbeid. (Vær oppmerksom på at alt personell er bundet av en fortrolighetsavtale / konfidensialitetsklausul).

3. Hvordan sikrer vi dine personlige data?

Consolis Spenncon AS opprettholder passende tekniske og organisatoriske tiltak som er utformet for å
bidra til å beskytte konfidensialiteten og integriteten til dine personlige opplysninger og for å beskytte
den mot brudd. I samsvar med personvernloven og interne Consolis-policyer, adresserer Consolis
Spenncon AS sikkerhet på alle hensiktsmessige teknologiske infrastrukturpunkter og har strategiske
retningslinjer for personvernbrudd og prosedyrer. I tilfelle av brudd på dine personopplysninger, vil
Consolis Spenncon AS kommunisere til deg i henhold til lovens obligatoriske krav.

4. Hvordan overfører vi dine personlige data utenfor EØS?

Den europeiske personvernloven forbyder overføring av personlig informasjon utenfor EØS-området,
med mindre det er oppfylt spesifikke krav til beskyttelse av slike personopplysninger.
Derfor tar vi ytterligere tiltak når informasjon overføres utenfor EØS. Dette inkluderer å ha
standardklausuler godkjent av EU-kommisjonen i våre kontrakter med enheter som mottar informasjon
utenfor EØS. Vi stoler også på beslutninger om tilstrekkelighet i Europa-kommisjonen om enkelte
land, for gjeldende dataoverføringer til land utenfor EØS.

5. Hvor lenge beholder vi dine personlige data?

Consolis Spenncon AS vil beholde informasjonen din i tråd med de oppbevaringsperioder vi har
definert i våre retningslinjer og gjeldende lover. Vi beholder dine personlige opplysninger for så lenge
som det er hensiktsmessig for å oppfylle formålene som Consolis Spenncon AS samlet inn
informasjonen til, med mindre loven tillater eller krever at Consolis Spenncon AS beholder det lenger

6. Dine rettigheter

Med forbehold for gjeldende lokal lovgivning, kan du under visse omstendigheter ha rett til å:

 • Be om tilgang til og få en kopi av dine personlige opplysninger;
 • Få din personlige informasjon endret dersom den er unøyaktig eller ufullstendig;
 • Be om å motta dine personlige opplysninger i et strukturert, ofte brukt -elektronisk lesbart
 • format;
 • Rett til å be om at dataene skal sendes til en tredje person / parti;
 • Be om å slette dine personlige opplysninger;
 • Begrense Consolis Spenncon AS fra å behandle dine personlige data. For eksempel, parallelt med å be om å rette opp dine personopplysninger, har du rett til å begrense Consolis Spenncon AS midlertidig fra å bruke dine personlige data til forespørselen om utbedring av dataene er løst;
 • Takke nei til at Consolis Spenncon AS behandler dine personlige data; for eksempel avvise direkte markedsføring
 • Ta tilbake ditt samtykke når som helst hvis du har samtykket i vår bruk av dine personlige opplysninger
 • Si nei takk til direkte markedsføring når som helst;
 • Ikke bli underlagt avgjørelser utelukkende basert på automatisert behandling eller profilering;


Hvis du ikke er fornøyd med måten vi behandler dine personlige opplysninger på, vennligst kontakt
oss (se avsnitt 7. "Kontakt oss" nedenfor). Du har også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.

7. Kontakt oss

For mer informasjon om denne personvernerklæringen eller hvis du vil utøve dine rettigheter,
vennligst kontakt hr@spenncon.no Vennligst presiser hva forespørselen gjelder og / eller
rettigheten du vil påberope deg, så vi kan gi deg et nøyaktig svar på forespørselen din.

Mer informasjon om oss og oppdateringer

Denne varsel er en redegjørelse for hvordan Consolis Spenncon AS i Norge bruker dine personlige
data. Consolis refererer til Consolis Group.

Denne personvernerklæringen gjelder all behandling av dine personlige data. Eventuell oppdatering av disse, vil også bli sendt til deg via epost.