Jobb i Spenncon

Spenncon AS er Norges største og ledende leverandør av råbygg basert på prefabrikkerte betongelementer. Selskapet har 5 fabrikker, ca 500 ansatte og en omsetning på ca NOK 900 millioner. Leveransene omfatter prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjektering, produksjon og montasje av stål- og betongelementer. Spenncon inngår i det internasjonale industrikonsernet Consolis SAS, som er en ledende europeisk produsent av prefabrikkerte betongelementer med 130 fabrikker. Konsernet har en omsetning på NOK 10 mrd. og har over 10 000 ansatte i virksomheter i mer enn 28 land.

Spenncon opplever stor vekst og er i gang med en spennende omstillingsprosess som skal sikre at visjonen om å bli den beste leverandøren i den norske elementbransjen - målt på inntjeningen - blir oppfylt. Utover oppnåelse av denne visjonen vil Spenncon også gjerne sikre at omstillingen ender ut i en god, sikker og effektiv arbeidsplass, hvor det er tilfredse medarbeidere og kunder.En arbeidsplass med spennende arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter i et miljø med en god tone og frihet under ansvar. For å sikre, at disse målene nås søker Spenncon i øyeblikket flere forskjellige profiler - helt fra fabrikksjef og konstruksjonsjef til prosjektledere, ingeniører og prosjektutviklere. Se mer om disse forskjellige stillingene under "Jobb i Spenncon"