Jobb i Spenncon

Spenncon AS inngår i det internasjonale industrikonsernet Consolis SAS, som ledende europeisk produsent av prefabrikkerte betongelementer med 130 fabrikker. Konsernet har en omsetning på NOK 10 mrd. og har over 12 000 ansatte i virksomheter i mer enn 25 land.
Spenncon AS er Norges største og ledende leverandør av råbygg basert på prefabrikkerte betongelementer. Selskapet har 5 fabrikker, ca 500 ansatte og en omsetning på mer enn NOK 1 mrd. Leveransene omfatter prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjektering, produksjon og montasje av stål- og betongelementer.

Prosjektleder Hjørungavåg

Til vår prosjektavdeling i Hjørungavåg søker vi

Prosjektleder

Vi søker en erfaren person med gode lederegenskaper og økonomiforståelse til å lede utfordrende prosjekter. Du tar initativ og evner å tenke langsiktig. Holder oversikt, koordinerer prosjektaktiviteter med alle involverte parter og sikrer god informasjonsflyt i prosjektet. Planlegger alle nødvendige ressurser for å levere et godt prosjekt og sikrer en effektiv utnyttelse av ressurser gjennom hele prosjektet Du vil være teknisk og økonomisk ansvarlig for prosjektene du leder og sørge for at våre leveranser er iht. Kontrakt og at prosjektet leveres på tid, innenfor avtalt omfang og på budsjett. Dine hovedoppgaver vil være kontakt og oppfølging mot byggherre/entreprenør, organisering og ledelse, fremdriftsplanlegging, økonomi, HSA, KS og avvikshåndtering.

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har solid byggteknisk kompetanse. Du har utdannelse innen fagområdet på sivilingeniør- eller ingeniørnivå og bør ha minimum 5 års relevant erfaring som prosjektleder eller prosjekteringsleder. Du trives med å ha løpende utfordringer og evner å bygge gode relasjoner til kunder, konsulenter, leverandører, samarbeidspartnere og til egen organisasjon.

Spenncon tilbyr et faglig sterkt arbeidsmiljø, en spennende stilling i et tradisjonsrikt selskap i et internasjonalt konsern, karrieremuligheter, utfordrende prosjekter og store muligheter for personlig og faglig utvikling. Selskapet er markedsledende og har en god og spennende ordrereserve. Det er velutviklede styringssystemer internt og det investeres mye og målrettet innenfor leder- og kompetanseutvikling samt Lean området. Arbeidssted/kontorplass vil være vårt kontor i Hjørungavåg.

Ta gjerne kontakt med :

Regiondirektør Jarl Sandnes tlf 91841440 (hjs@spenncon.no) HR-sjef Tore Aasen tlf 915 43797 (otaa@spenncon.no)

dersom du har spørsmål om stillingen.

Søknad sendes en av overnevnte snarest og innen 31.05.2017