Spenncon AS inngår i det internasjonale industrikonsernet Consolis SAS, som er en ledende europeisk produsent av prefabrikkerte betongelementer med 130 fabrikker. Konsernet har en omsetning på NOK 10 mrd. og har over 12 000 ansatte i virksomheter i mer enn 25 land. Spenncon AS er Norges største og ledende leverandør av råbygg basert på prefabrikkerte betongelementer. Selskapet har 5 fabrikker, ca 500 ansatte og en omsetning på mer enn NOK 1 mrd. Leveransene omfatter prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjektering, produksjon og montasje av stål- og betongelementer.

Fabrikksjef Verdal og Hjørungavåg

Spenncon søker en utviklingsorientert fabrikksjef som vil få det totale ansvaret for begge fabrikkene. Du skal sørge for å utvikle fabrikkene ved Verdal og Hjørungavåg i henhold til målsettinger i budsjett, handlingsplaner, HMS- og kvalitetsmål og framdrift, samt for å ivareta og utvikle de menneskelige og tekniske ressursene. Stillingen rapporterer til COO, inngår i Spenncons Operations ledergruppe og gir store påvirkningsmuligheter.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Lede og utvikle fabrikkene i Verdal & Hjørungavåg i henhold til handlingsplaner og mål i Spenncon og Consolis
  • Overordnet personalansvar for fabrikkene.
  • Ansvar for ressursplanlegging. Sikre optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser og kompetanse.
  • Faglig ledelse/styring av fabrikkene slik at de ønskede kvalitets- og HMS mål oppnås.
  • Ansvar for driftsresultatet for fabrikkene. Sørge for at produksjon utføres iht. estimert timeforbruk og at produksjons- og montasjegrunnlag foreligger med riktig kvalitet til riktig tid.
  • Sørge for opplæring og utvikling av medarbeidere, både faglig og menneskelig.
  • Sørge for godt samarbeid og koordinering med salg- prosjekt-, konstruksjon- og montasjeavdelingen i Spenncon, samt med business units i Consolis.
  • Ansvar for all aktivitet vedrørende produksjon i Verdal og